هیپوسپادیاس – Hypospadias

هیپوسپادیاس یک نقص مادرزادی است که در آن دهانه‌ی میزراه به جای اینکه به نوک پنیس (آلت تناسلی مذکر) باز شود، به سطح تحتانی آن باز می‌شود.