محب

تاریخچه تاسیس

موسسه حمایت از بیماران (محب)، مؤسسه غیرانتفاعی در حوزه درمان در سال ۱۳۸۲ تاسیس شد. با هدف “سلامتی برای همه” از روش های نوین، به توسعه خدمات درمانی مطلوب برای جامعه ایرانی می پردازد. از این موسسه به عنوان سازمان نمونه غیر دولتی حامی پژوهش و کارآفرین برتر ملی تقدیر شده است. این موسسه با نگرش مشارکت بین دو بخش دولتی و خصوصی و با بهره گیری از نقاط قوت هر دو بخش بستر مناسبی را جهت ارائه خدمات درمانی مطلوب، فراهم نموده و توانسته است در جلب رضایت بیماران گام های موثری را بردارد.

درباره موسسه محب از زبان موسسین

محب در گذر زمان

مدل محب بدون تقسیم سهام و انتفاع شخصی به قصد افزایش بهره وری و ارتقاء کارآمدی و کارآفرینی می باشد و مشارکتی است که در بخش غیر دولتی مالکیت و انتفاع شخصی هیچ مفهومی ندارد. یکی از اهداف اصلی این مدل استفاده از تسهیلات بانکی برای نوسازی ناوگان درمان و استفاده از منابع مکمل برای پوشش کسری منابع جاری درمان کشور میباشد.

سلامتی برای همه

مؤسسه غیر انتفاعی است که در جهت ارتقا سطح سلامت جامعه با استفاده از دانش روز، استانداردهاي بین المللی و ایده هاي خلاقانه در راستاي ارائه خدمات درمانی با کیفیت و با پرداخت کمتر گیرندگان خدمت فعالیت می نماید.

اولین و بهترین مؤسسه مادر تخصصی در بخش غیر دولتی خدمات سلامت با نقش آفرینی سازنده از منظر توجه به حقوق ذینفعان با مشارکت و هم افزایی تمام گروه هاي زنجیره تأمین سلامت (تشخیصی،درمانی و پشتیبانی)

ارزش آفرینی برای بیماران، بهبود مستمر کیفیت خدمات، بهبود مدیریت و ارتقاء منابع انسانی ، توسعه فعالیت های جدید درمان از طریق روش های خلاقانه و روزآمد، بهبود فرآیندهای مالی

 

 

 

 

تاریخچه کامل تاسیس محب در کتاب محب راهی متفاوت 

 

 

دکتر علی اعتمادیان

رییس هیئت مدیره

محمد حسین رضائی

نائب رئیس هیئت مدیره

محمد ابراهیم معراجی

محمد ابراهیم معراجی

مدیرعامل

هادی جواهریان یزدی

هادی جواهریان یزدی

عضو هیئت مدیره

دکتر محمودرضا محقق دولت آبادی

عضو هیئت مدیره

  • دکتر پژمان شادپور
  • رضا جواهریان یزدی
  • دکتر مسعود اعتمادیان
  • دکتر علی اعتمادیان
  • محمد ابراهیم معراجی
  • دکتر غلامرضا شاه حسینی
  • دکتر مهدی برزگر
  • هادی جواهریان یزدی

به نمایندگی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

  • دکتر محمود رضا محقق دولت آبادی