هولدینگ غیر انتفاعی محب سلامت پارس

در طول فعالیت های هولدینگ محب از سال ۱۳۸۳ ، موسسات و بیمارستان هایی در حوزه درمان کشور بصورت غیر انتفاعی  ایجاد گشته است که در ادامه معرفی شده اند. بعضی از موسسات پس از احداث به دانشگاه های علوم پزشکی اهدا شده اند.

لوگوی بیمارستان محب مهر

موسسه خدمات درمانی محب مهر

بیمارستان محب مهر

موسسه محب گردشگری سلامت

دهکده سلامت محب

موسسه محب مهر سلامت پارس

مرکز سرطان محب

لوگوی سفره سلامت

موسسه محب سفره سلامت

سفره سلامت محب

موسسه محب آوای سلامت مانا

آزمایشگاه های محب

بیمارستان های محب کوثر و محب یاس و محب کاشان پس از بهره برداری به دانشگاه های علوم پزشکی و  وزارت بهداشت اهدا گردید.