هدیه سلامتی

با تهیه کارت هدیه استفاده از دهکده سلامت محب به عزیزان، دوستان و همکارانتان سلامتی هدیه بدهید. 

معرفی کارت ها

کارت ها پس از خرید برای شما ارسال می گردد. برای استفاده از کارت های هدیه حتما پیش از مراجعه حضوری زمان ورود خود را رزرو فرمایید.

نامخدمات گردشگریخدمات سلامتمبلغ کل (تومان)
آرام۲ شب اقامت به همراه صبحانه،
۴ وعده غذای سلامتی،
آب درمانی، اتاق نمک،
بستر سنگی، جاده سلامتی، باشگاه ورزشی
تشکیل پرونده، ویزیت پزشک، معاینه عمومی و ثبت علائم حیاتی، آزمایشات پایه ، نوار قلب ۸،۹۹۰،۰۰۰
مهربسته آرامبسته آرام + ویزیت متخصص قلب، مشاوره تغذیه، مشاوره روانشناسی، بسته پایه بیومکانیک، شنوایی سنجی، بینایی سنجی۱۱،۹۹۰،۰۰۰
یاسبسته آرامبسته مهر + بسته پیشرفته آزمایشات + اسپیرومتری + مشاوره طب فیزیکی، سنجش تراکم استخوان ۱۹،۹۹۰،۰۰۰
ارکیدهبسته آرام بسته یاس + بیومکانیک پیشرفته + تست ورزش + اکو کاردیوگرافی + نوار عصب و عضله + نوار مغزی۲۴،۹۹۰،۰۰۰

هر کارت مخصوص استفاده یک نفر می باشد.

در صورتی که قصد عزیمت با همراه را دارید به مجموعه اطلاع دهید.

در صورت تمایل به استفاده از سوییت های رویال با پذیرش هماهنگ فرمایید.

بسته های آزمایش

پایه : CBC, ESR, CRP, FBS, HbA1c, BUN, Cr, Uric Acid, Chol, Tg, SGOt, SGPT, Alkph, Ca, P, Ferritin, RF, TSH, U/a, S/e, OB, zinc, Vit D3,

 پیشرفته : CBC, ESR, CRP, Bg Rh, FBS, HbA1c, BUN, Cr, Uric Acid, Chol, Tg, Hdl, Ldl, SGOt, SGPT, Alkph, Ca, P, Na, K, iron, TIBC, Ferritin, RF, TSH, T4, PSA Total, PSA free, U/a, S/e, OB, zinc, Hbs Ag, Hbc Ab, فولیک اسید, Vit b12, Vit D3,

بسته های بیومکانیک

پایه : غربالگری پاسچرال ( ساختار قامتی ) شامل شناسایی ناهنجاری های اسکلتی عضلانی و کوانتوم آنالیزر

 پیشرفته : غربالگری پاسچرال ( ساختار قامتی ) شامل شناسایی ناهنجاری های اسکلتی عضلانی،  کوانتوم آنالیزر، اسکن کف پا، فوت پرشر، تست رومبرگ، آنالیز راه رفتن، آزمون ۱۰ متر، نیروسنج، تعادل سنج دینامیک، پله کویین، ساعت پلار