◄ فعالیت‌های بیمارستان:

شامل قلب و عروق، ارتوپدی، ارولوژی، نفرولوژی، جراحی های عمومی و عروق، جراحی قلب، چشم، داخلی و ارائه خدمات سرپایی و تشخیصی می باشد.

 

◄ سیاست اصلی بیمارستان این است که از طریق:

۱- اولویت بخشی ارتقاء ایمنی بیماران، همراهان، پزشکان و کارکنان

۲- تعهد به بهبود مستمر کیفیت از طریق پایش و سنجشهای دوره‌­ای

۳- استفاده بهینه و کارآمد از منابع انسانی، مالی، تجهیزات و فضای فیزیکی در بیمارستان

۴- مدیریت علمی و سیستماتیک طبق استانداردهای ملی و بین‌المللی

۵- ارزیابی عملکرد بیمارستان در راستای حصول اهداف و برنامه استراتژیک با استفاده از ابزار کارت امتیازی متوازن

۶- توجه به ارتقاء سلامت گیرندگان خدمت، محیط، کارکنان و جامعه با رویکرد استقرار استانداردهای بیمارستان­‌های ارتقادهنده سلامت

۷- نظرسنجی علمی از ذینفعان با توالی فصلی و بررسی و پایش نتایج به دست آمده در جهت ارتقاء سطح رضایت‌مندی، وفاداری و ارزش‌آفرینی توسط شرکت طرف سوم و ارائه بازخورد به صاحبان فرآیند

۸- تصمیم‌گیری مبتنی بر خرد جمعی و یافته‌های علمی و استفاده از نظرات و پیشنهادات کارکنان، بیماران و مراجعین در کمیته‌های بیمارستانی

9- تلاش در جذب نیروی انسانی کارآمد، نگهداشت و توانمندسازی آنان

10- شفاف بودن صورت‌حساب و میزان پرداختی‌های بیماران با محوریت عدالت و مطابق تعرفه‌های مصوب هیأت وزیران و کتاب ارزش‌های نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت

 

تمامی مدیران و کارکنان این بیمارستان خود را ملزم و متعهد به رعایت استانداردهای جاری در بیمارستان در حیطه های کاری مربوطه می دانند. ما اعتقاد داریم که بدون شک ارتقاء کیفیت خدمات بهبود ایمنی و رضایتمندی ذینفعان، موجبات رشد و تعالی بیمارستان، جهت ارائه هر چه بهتر خدمات درمانی را فراهم می آورد.

◄ شعار ما:

درمان مطلوب برای همه

 

◄ اهداف کلان:

تحقق اهداف ذیل همواره مد نظر مديريت و كاركنان بیمارستان بوده و با تمام وجود شرايط تسهيل كننده نيل به اين اهداف را مي جوييم. از این رو طبق برنامه اي مدون، از پيش تعيين شده و سيستماتيك در راستاي تحقق اهداف سیستم مدیریت به شرح ذيل قدم برداشته ایم:

۱- مدیریت خطر و ارتقای ایمنی بیمار و کارکنان

۲- توسعه و ارتقاء کیفیت و کمیت در ارائه خدمات

۳- ارزش آفرینی برای مشتریان و افزایش رضایت‌مندی آنان

۴- ارتقاء مدیریت منابع انسانی

۵- توسعه درآمدها، تقویت بنیه مالی و کاهش هزینه‌ها

 

 ◄تعهدات:

ریاست بیمارستان تطابق با استانداردهای جاری را تضمین نموده و در بازنگری‌ها تغییرات لازم را اعمال می‌نماید.