ریاست : دکتر علی یگانه
مسئول : سمانه افشار
شماره تماس درمانگاه: ۲۵۰۱۵۰۹۰
موقعیت: طبقه همکف
:

تخصص‌های درمانگاه به شرح زیر می‌باشد:

 

درمانگاه محب مهر دارای تخصص‌های مختلفی است که همه روزه در ساعت تعیین شده در حال ارائه خدمت به بیماران می‌باشد.

روزهای جمعه و ایام تعطیل رسمی درمانگاه تعطیل می‌باشد.

 

در هنگام مراجعه به نکات زیر توجه فرمایید :

(زمان اعلام شده به مراجعین محترم جهت حضور در بیمارستان و انجام پذیرش تقریبی می‌باشد)