این واحد مجهز به دستگاههای آندوسکوپی، کولونوسکوپی، کوتر جهت پولیپکتومی می باشد.

 

فعالیتهای این واحد شامل:

امکان انجام آندوسکوپی و کولونوسکوپی برای بیماران سرپایی و بستری، انجام بیوپسی های لازم و پولیپکتومی در صورت لزوم، کنترل خونریزی معده و روده، تشخیص توده های سرطانی معده و روده، تعبیه پگ جهت بیماران بستری در ICU می باشد. انجام آندوسکوپی و کولونوسکوپی طبق صلاحدید پزشکان فوق تخصص گوارش و در صورت نیاز این خدمات همراه با بیهوشی انجام می شود. همچنین انجام کنترل خونریزی معده و روده  در بیمارانی که دچار خونریزی از معده و روده شده اند و تعبیه پگ برای بیمارانی که نیاز به تغذیه از راه لوله دارند در این واحد انجام می گردد. بیمارانی که در حین انجام کولونوسکوپی پولیپ داشته باشند پولیپکتومی همان موقع انجام می شود.

 

برای بهره گیری از خدمات آندوسکوپی و کولونوسکوپی :

در ابتدا بیمار توسط پزشک کلینیک بیمارستان محب مهر مشاوره می شود و درخواست مربوطه توسط پزشک به بیمار داده می شود.

بیماران قبل از انجام اندوسکوپی یا کولونوسکوپی بصورت تلفنی جهت گرفتن نوبت اقدام می کنند و ملزم به رعایت موارد ذکر شده توسط پزشک معالج می باشند.

 

در صورت استفاده از انواع بیمه ها، بیمار با دفترچه بیمه خود به واحد مربوطه مراجعه می کند. در صورت نداشتن دفترچه، در بیمه های تکمیلی با توجه به نوع قراردادها در دست داشتن معرفی نامه از بیمه مورد نظر جهت ارائه خدمات الزامی می باشد.

 

برنامه حضور پزشکان گوارش در واحد آندوسکوپی

یام هفته  اسامی پزشکان ساعت کاری
شنبه دکتر حق ازلی  ۷:۳۰ – ۱۴
یکشنبه دکتر حضرتی ۸ – ۱۱
دوشنبه دکتر بنازاده

دکتر اشراقی

دکتر حق ازلی

۸ – ۱۰

۱۰ – ۱۲

۱۴ – ۱۷

سه شنبه دکتر حضرتی ۸ – ۱۴
چهارشنبه دکتر اشراقی  ۸ – ۱۲
پنجشنبه دکتر بنازاده ۸ – ۱۴

ساعت وقت دهی همه روزه (به جز روزهای تعطیل) از ساعت ۸ صبح الی ۱۴ می باشد.