زمان مطالعه: 1 دقیقه

بیمارستان محب مهر از زیرمجموعه های موسسه محب ، در سال ۹۷ ، با رویکرد بیمار محوری و رعایت حقوق گیرنده خدمت ، افتخار خدمت رسانی به تعداد ۲۱۱۷۰ بیمار در بخش بستری را داشته است.

تعداد اعمال جراحی :

در ۹ اتاق عمل بیمارستان، ۱۲۶۲۱ عمل جراحی تخصصی و فوق تخصصی توسط جراحان بیمارستان صورت گرفته است.
در سال ۹۷ بخش آنژیوگرافی بیمارستان محب مهر با روش های تشخیصی و درمانی آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی به تعداد ۸۷۱۷ بیمار ارائه خدمت نموده است.

خدمات پاراکلینیکی :

واحد تصویر برداری محب مهر در سال۹۷ توانست به تعداد ۶۱۷۲۲ از مراجعین در زمینه رادیولوژی ، سونوگرافی ، سی تی اسکن ، بیوبسی و سنجش تراکم ارائه خدمت مطلوب نماید.
درمانگاه های تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان محب مهر با دارا بودن گروه های پزشکی ، ارتوپدی ، ارولوژی ، عفونی، داخلی اعصاب، ریه، نفرولوژی ، غدد، گوارش، روماتولوژی ، انکولوژی ، هماتولوژی ، گوش و حلق و بینی، زنان ،چشم، جراحی عمومی، جراحی عروق، جراحی پلاستیک، روانپزشکی، تغذیه و کلینیک درد در سال ۹۷ به تعداد ۶۸۴۱۵ مراجعه کننده ارائه خدمت داشته است .
در سال ۹۷ داروخانه و آزمایشگاه پاسخگوی به ترتیب ۳۶۲۰۸ و ۲۴۸۳۷ مراجعه کننده بستری و سرپایی بوده است.

سایر واحدها :

در سایر واحدهای ارائه دهنده خدمت از جمله آندوسکوپی، فیزیوتراپی، تستهای قلبی، دیالیز، پزشکی هسته ای و سنگ شکن در مجموع به نعداد ۲۳۶۶۷ مراجعه کننده بستری و سرپایی خدمت رسانی انجام شده است.
در کنار بیماران ایرانی بیمارستان محب مهر انتخاب ۴۲۸۵ مراجعه کننده از کشورهای آسیایی و اروپایی برای اعمال درمانی بوده است.

اخبار مشابه