زمان مطالعه: 2 دقیقه

 

ارج نهادن به خدمت کارکنان موضوعی است که می تواند با افزایش انگیزه موجب رشد کیفیت عملکرد کارکنان و در نهایت افزایش بهره وری سازمان شود. نیروی انسانی حیاتی ترین سرمایه های یک سازمان هستند که بدون آن ها اهداف سازمانی تحقق نمی یابد. بمنظور افزایش سطح اثربخشی و ایجاد انگیزه در میان کارکنان در تاریخ 1400/12/09 مراسمی برگزار شد که در این مراسم ضمن بزرگداشت مبعث رسول اکرم و جشن پایان سال 1400، از 29 نفر از کارمندان نمونه که شامل 18 نفر کادر پرستاری، 3 نفر کادر پاراکلینیک و 8 نفر کادر اداری/پشتیبانی و همچنین یک نفر پزشک نمونه تقدیر شد و به این عزیزان کارت هدیه و لوح تقدیر اهداء گردید.

 

   

   

اخبار مشابه