زمان مطالعه: < 1 دقیقه

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده موسسه غیرانتفاعی محب سلامت پارس در تاریخ 29/11/98 راس ساعت 8:30 صبح روز سه شنبه با حضور اکثریت اعضای هیات امنا و با حضور نماینده وزارت کشور و دانشگاه علوم پزشکی ایران با دستور جلسه انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برگزار گردید.

پس از انتخاب اعضای هیات رئیسه:

  • آقای محمد مهدی فنائی              رئیس جلسه
  • آقای عباس قوتی                       منشی جلسه
  • آقای علی آرش انوشیروانی          ناظر جلسه
  • آقای محمود جراحی                   ناظر جلسه

کاندیدا‌های عضویت در هیات امنا برنامه‌های خود را اعلام و در نهایت آقایان دکتر رحمت اله صادقیان، دکتر غلامرضا شاه حسینی، دکتر مسعود اعتمادیان، دکتر محمودرضا محقق دولت آبادی، و دکتر پژمان شادپور بعنوان اعضای اصلی برای مدت دو سال حائز اکثریت آراء شده و آقایان محمد ابراهیم معراجی و مالک اسدی بعنوان اعضای علی البدل انتخاب گردیدند.

جلسه در ساعت 10 صبح با ذکر صلوات بر حضرت محمد و خاندان پاکش خاتمه یافت.

أخبار مماثلة