زمان مطالعه: < 1 دقیقه

 

در ابتدای این بازدید که در روز دوشنبه مورخ 22 اسفند ماه انجام شد، طی جلسه‌ای با حضور مدیرعامل و معاونین بیمارستان امکانات و ظرفیت‌های بیمارستان برای میهمانان تشریح شد و سپس وزیر بهداشت کشور بورکینافاسو به همراه هیات همراه از بخش‌های مختلف بیمارستان بازدید نموده و برای همکاری در زمینه توریسم درمانی اعلام آمادگی نمودند.

 

   

اخبار مشابه