مدیران ارشد

دکتر محمودرضا محقق دولت آبادی

رئیس هیئت مدیره بیمارستان محب مهر

 

دکتر افشین مقصودی

عضو هیئت مدیره بیمارستان محب مهر

دکتر حسن انصاری

عضو هیئت مدیره بیمارستان محب مهر

 

دکتر حسین شاهرخ

مدیرعامل موسسه بیمارستان محب مهر

 

فاطمه شفیعی

فاطمه شفیعی

کارشناس پرستاری

دکتر علی اکبر یزدانی

دکتر علی اکبر یزدانی صابونی

مدیر بیمارستان محب مهر

 

سوابق کاری: 

 • ریاست مرکز بهداشت قم
 • پزشک نمونه استان تهران
 • عضو هیات رئیسه انجمن پزشکان عمومی استان البرز برای دو دوره
 • پزشک نمونه تامین اجتماعی

دکتر حسین شاهرخ

نوبت کاری صبح و عصر

مریم عطاری

مریم عطاری

 • کارشناسی تغذیه از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال ۱۳۸۱
 • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی از دانشگاه تهران – گرایش بازاریابی سال۱۳۹۲
 • دانشجوی دکترای تخصصی (PhD) مدیریت خدمات بهداشتی درمان

دوره های گذرانده شده:

 • اخذ گواهینامه سرممیزی بین المللی از ESENEK Training مورد تأیید IRCA سپتامبر ۲۰۱۳ گذراندن دوره های ممیزی داخلی، سیستم مدیریت کیفیت ( ISO۹۰۰۱:۲۰۰۸ )
 • اخذ گواهینامه الزامات ISO۹۰۰۱:۲۰۱۵ از TUV Intercert
 • اخذ گواهینامه سومین کنفرانس بین المللی مدیریت تغییر و تحول جک کنفیلد ژانویه ۲۰۱۵
 • اخذ گواهینامه ( MBA ) از سمینار بین المللی برایان تریسی  اکتبر ۲۰۱۳
 • گواهینامه دوره آموزشی مدیریت استراتژیک در حوزه بهداشت و درمان (استاد دکتر طبیبی)
 • گواهینامه چهارمین دوره بین المللی بازاریابی و فروش (برگزار کننده همایش فرازان) ژوئن ۲۰۱۴
 • اخذ گواهینامه دوره آشنایی با الزامات اعتباربخشی حوزه بهداشت و درمان به مدت ۱۸۰ ساعت
 • اخذ گواهینامه ممیزی داخلی اعتباربخشی بیمارستانی
 • گواهینامه الگوی تعالی سازمانی در بخش سلامت آموزش RADAR سال ۱۳۹۰
 • گواهینامه حرفه ای آشنایی با استاندارد اعتباربخشی بیمارستان بر اساس مدل JCI  سال ۱۳۹۰
 • اخذ گواهینامه دوره سومین و پنجمین و هفتمین مجمع جهانی مدیریت شرکت در دوره چهارمین مجمع جهانی برند و تبلیغات مدیریت به مدت ۳۱ ساعت و اخذ گواهینامه آن
 • برگزاری، مدیریت و شرکت در سمینار دو روزه رفتار سازمانی به مدت ۲ روز آبان ۱۳۸۹
 • اخذ گواهینامه در سمینار دو روزه ارتباطات و اخلاق سازمانی سال ۱۳۹۱
 • اخذ گواهینامه در سمینار دو روزه توسعه مهارت های انسانی در محیط کار در سال ۱۳۸۹
 • اخذ گواهینامه در همایش بین المللی ۱ روزه توسعه انسانی ، گامی به سوی آینده سال ۱۳۹۰
 • اخذ گواهینامه در همایش ۲ روزه تعالی خدمات بیمارستانی از منظر حاکمیت بالینی سال ۱۳۸۹
 • اخذ گواهینامه در همایش ۳ روزه ارزش آفرینی مستمر بر تفکر ناب در مدیریت بیمارستانی در سال ۱۳۹۰
 • اخذ گواهینامه دوره ممیزی داخلی ISO۹۰۰۱:۲۰۰۸ از شرکت QAL
 • اخذگواهینامه مهارت های عمومی مدیریت از شرکت DNW در سال ۲۰۱۳
 • اخذ گواهینامه در ششمین همایش بین المللی مدیریت بیمارستانی سال ۹۳
 • اخذ گواهینامه در سمینار آموزشی با عنوان بیمارستانهای آینده و چالشهای پیش رو آبان ۱۳۸۸
 • اخذ گواهینامه در همایش بینالمللی برندینگ و تبلیغات نوامبر ۲۰۱۲
 • اخذ گواهینامه در همایش دمارتینی با عنوان “مدیریت تغییر و پیشرفت” سال ۲۰۱۳
 • شرکت در کنگره بین المللی رویکردهای نوین مدیریت بیمارستانی با تمرکز بر استانداردهای اعتبار بخشی سال ۱۳۹۰
 • اخذ گواهینامه در همایش بین المللی “رهبری شخصی و تاثیرگذاری” کوین گسکل سال ۲۰۱۱

ارائه ها در کنگره های علمی:

 • ارائه سخنرانی در هفتمین کنگره بین المللی بیماری های غدد درون ریز در سال ۱۳۸۳ ارائه مدل PPP (مشارکت بخش دولتی و خصوصی در حوزه درمان) و ارائه الگوی محب در سال ۱۳۹۳