مدیران ارشد

 

 

 

دکتر محمودرضا محقق دولت آبادی

رئیس هیئت مدیره بیمارستان محب مهر

 

 

 

دکتر افشین مقصودی

نائب رئیس هیئت مدیره بیمارستان محب مهر

 

 

 

دکتر حسن انصاری

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل بیمارستان محب مهر

فاطمه شفیعی

 

فاطمه شفیعی

کارشناس پرستاری

 

 

 

دکتر حسن انصاری

 

مهندس فرهاد خالدی

مدیر بیمارستان محب مهر

 

دکتر حسین شاهرخ

نوبت کاری صبح و عصر

مریم عطاری

مریم عطاری

 • کارشناسی تغذیه از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال ۱۳۸۱
 • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی از دانشگاه تهران – گرایش بازاریابی سال۱۳۹۲
 • دانشجوی دکترای تخصصی (PhD) مدیریت خدمات بهداشتی درمان

دوره های گذرانده شده:

 • اخذ گواهینامه سرممیزی بین المللی از ESENEK Training مورد تأیید IRCA سپتامبر ۲۰۱۳ گذراندن دوره های ممیزی داخلی، سیستم مدیریت کیفیت ( ISO۹۰۰۱:۲۰۰۸ )
 • اخذ گواهینامه الزامات ISO۹۰۰۱:۲۰۱۵ از TUV Intercert
 • اخذ گواهینامه سومین کنفرانس بین المللی مدیریت تغییر و تحول جک کنفیلد ژانویه ۲۰۱۵
 • اخذ گواهینامه ( MBA ) از سمینار بین المللی برایان تریسی  اکتبر ۲۰۱۳
 • گواهینامه دوره آموزشی مدیریت استراتژیک در حوزه بهداشت و درمان (استاد دکتر طبیبی)
 • گواهینامه چهارمین دوره بین المللی بازاریابی و فروش (برگزار کننده همایش فرازان) ژوئن ۲۰۱۴
 • اخذ گواهینامه دوره آشنایی با الزامات اعتباربخشی حوزه بهداشت و درمان به مدت ۱۸۰ ساعت
 • اخذ گواهینامه ممیزی داخلی اعتباربخشی بیمارستانی
 • گواهینامه الگوی تعالی سازمانی در بخش سلامت آموزش RADAR سال ۱۳۹۰
 • گواهینامه حرفه ای آشنایی با استاندارد اعتباربخشی بیمارستان بر اساس مدل JCI  سال ۱۳۹۰
 • اخذ گواهینامه دوره سومین و پنجمین و هفتمین مجمع جهانی مدیریت شرکت در دوره چهارمین مجمع جهانی برند و تبلیغات مدیریت به مدت ۳۱ ساعت و اخذ گواهینامه آن
 • برگزاری، مدیریت و شرکت در سمینار دو روزه رفتار سازمانی به مدت ۲ روز آبان ۱۳۸۹
 • اخذ گواهینامه در سمینار دو روزه ارتباطات و اخلاق سازمانی سال ۱۳۹۱
 • اخذ گواهینامه در سمینار دو روزه توسعه مهارت های انسانی در محیط کار در سال ۱۳۸۹
 • اخذ گواهینامه در همایش بین المللی ۱ روزه توسعه انسانی ، گامی به سوی آینده سال ۱۳۹۰
 • اخذ گواهینامه در همایش ۲ روزه تعالی خدمات بیمارستانی از منظر حاکمیت بالینی سال ۱۳۸۹
 • اخذ گواهینامه در همایش ۳ روزه ارزش آفرینی مستمر بر تفکر ناب در مدیریت بیمارستانی در سال ۱۳۹۰
 • اخذ گواهینامه دوره ممیزی داخلی ISO۹۰۰۱:۲۰۰۸ از شرکت QAL
 • اخذگواهینامه مهارت های عمومی مدیریت از شرکت DNW در سال ۲۰۱۳
 • اخذ گواهینامه در ششمین همایش بین المللی مدیریت بیمارستانی سال ۹۳
 • اخذ گواهینامه در سمینار آموزشی با عنوان بیمارستانهای آینده و چالشهای پیش رو آبان ۱۳۸۸
 • اخذ گواهینامه در همایش بینالمللی برندینگ و تبلیغات نوامبر ۲۰۱۲
 • اخذ گواهینامه در همایش دمارتینی با عنوان “مدیریت تغییر و پیشرفت” سال ۲۰۱۳
 • شرکت در کنگره بین المللی رویکردهای نوین مدیریت بیمارستانی با تمرکز بر استانداردهای اعتبار بخشی سال ۱۳۹۰
 • اخذ گواهینامه در همایش بین المللی “رهبری شخصی و تاثیرگذاری” کوین گسکل سال ۲۰۱۱

ارائه ها در کنگره های علمی:

 • ارائه سخنرانی در هفتمین کنگره بین المللی بیماری های غدد درون ریز در سال ۱۳۸۳ ارائه مدل PPP (مشارکت بخش دولتی و خصوصی در حوزه درمان) و ارائه الگوی محب در سال ۱۳۹۳