• در کلیه نقاط بیمارستان استعمال دخانیات ممنوع می‌باشد.
  • رعایت کلیه قوانین و مقررات کشور خصوصاً رعایت ارزش‌های دینی و پوشش اسلامی الزامی می‌باشد.
  • استفاده از تلفن همراه در کلیه بخش‌ها به دلیل تداخل در امواج تجهیزات پزشکی ممنوع می‌باشد.
  • رعایت سکوت و حفظ آرامش برای جلوگیری از ناراحتی و اضطراب بیماران الزامی می‌باشد.
  • به دلیل رعایت اصول بهداشت و سلامت ورود اطفال زیر ۱۲ سال به بخش‌های بستری ممنوع می‌باشد.
  • همراه آوردن هر نوع گل به بخش‌های ویژه و جهت بیماران قلبی ممنوع می‌باشد.
  • در بخش‌های ویژه هنگام ملاقات از دست دادن، روبوسی با بیمار و استفاده از عطرهای تند خودداری کنید.
  • ساعات ملاقات روزانه از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶ می‌باشد.
  • ساعات ملاقات بخش‌های ویژه با توجه به رعایت اصول کنترل عفونت از ساعت ۱۵ الی ۱۶ می‌باشد.

 

قوانین و مقررات بیمارستان محب مهر برای میهمانان محترم