• در کلیه نقاط بیمارستان استعمال دخانیات ممنوع می باشد.
  • رعایت کلیه قوانین و مقررات کشور خصوصاً رعایت ارزش های دینی و پوشش اسلامی الزامی میباشد.
  • استفاده از تلفن همراه در کلیه بخش ها به دلیل تداخل در امواج تجهیزات پزشکی ممنوع می باشد.
  • رعایت سکوت و حفظ آرامش برای جلوگیری از ناراحتی و اضطراب بیماران الزامی می باشد.
  • به دلیل رعایت اصول بهداشت و سلامت ورود اطفال زیر ۱۲ سال به بخشهای بستری ممنوع می باشد.
  • همراه آوردن هر نوع گل به بخشهای ویژه و جهت بیماران قلبی ممنوع می باشد.
  • در بخشهای ویژه هنگام ملاقات از دست دادن، روبوسی با بیمار و استفاده از عطرهای تند خودداری کنید.
  • ساعات ملاقات روزانه از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶ می باشد.
  • ساعات ملاقات بخش های ویژه با توجه به رعایت اصول کنترل عفونت از ساعت ۱۵ الی ۱۶ می باشد.

زمان ملاقات در روزهای جمعه و تعطیل در بخش های بستری از ساعت ۱۴ لغایت ۱۷ می باشد.