یکی از سیاست های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای ارائه بهتر و ارتقاء کیفی و کمی خدمات رسانی در مراکز درمانی، راه اندازی کمیته های بیمارستانی می باشد. کمیته های بیمارستانی ارکان اصلی برنامه ریزی و هدایت مجموعه و نمونه بارز مدیریت مشارکتی در اتخاذ تصمیمات مهم و اصولی برای حل مشکلات و ارتقاء کمی و کیفی خدمات به مردم می باشد. این کمیته ها به منزله بازوی مدیریت بیمارستان و مکمل آن خواهد بود.

مسئول کمیته‌ها : میریم عطاری (مدیر بهبود کیفیت)

 

کمیته های بیمارستان محب مهر

 • کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات
 • کمیته مدیریت خطرِ، حوادث و بلایا
 • کمیته بهداشت محیط
 • کمیته کنترل عفونت
 • حفاظت فنی و بهداشت کار
 • کمیته مرگ و میر، عوارض
 • کمیته اخلاق بالینی
 • کمیته پایش و سنجش کیفیت
 • کمیته دارو درمان
 • کمیته طب انتقال خون
 • کمیته تیم رهبری و مدیریت
 • کمیته پیشنهادات
 • کمیته ارتقاء راهبردی خدمات بخش اورژانس
 • کمیته سنجش رضایت و پیگیری شکایات مشتریان (CSM)
 • کمیته تجهیزات پزشکی

 

بیمارستان محب سیستم های مدیریت نوین و علمی را جایگزین شیو های سنتی نموده و همواره با تفکر فرآیند نگری و نگرش مدیریت سیستماتیک مدل تعالی سازمان را برای رسیدن به اهداف خود با محور اصلی بیماران مد نظر قرار داده است.

بیمار محوری، تفویض اختیار به مسئولین واحدها به منظور تخصصی شدن وظایف، مدیریت استراتژیک متوازن، نظام مدیریتی مبتنی بر عملکرد، مدیریت فرهنگ سازمانی و تمرکز بر شایستگی از عمده نکات کلیدی مدیریتی در بیمارستان می باشد.

خط مشی کیفیت و ایمنی و بهداشت فعالیت های بیمارستان شامل قلب و عروق، ارتوپدی، ارولوژی، نفرولوژی، جراحی های عمومی و عروق، جراحی قلب، چشم، آنکولوژی، داخلی و ارائه خدمات سرپایی و تشخیصی می باشد.

 

سیاست کلی بیمارستان این است که از طریق:

۱- بکارگیری نیروهای کارآمد، مجرب، به روز و آموزش دیده و ارتقاء و بازآموزی دوره ای آن ها

۲- بکارگیری تجهیزات و امکانات و ادوات مدرن و به روز

۳- مدیریت علمی و سیستماتیک طبق استانداردهای ملی و بین المللی

۴- خرسندی و رضایت بالای تمامی مراجعین، کارکنان، پزشکان و ارگان های مرتبط

۵- ایجاد کانونی گرم مانند خانواده جهت تمامی کارکنان

۶- افزایش ضریب ایمنی با شناسایی خطرات، ارزیابی و کنترل ریسک ها

۷- ایجاد محیط کار ایمن در جهت سلامت پرسنل و بیماران از طریق برنامه ریزی و اجرای مستمر آموزش و جلب مشارکت مؤثر و فعال کارکنان

نسبت به اجرای استانداردهای تخصصی و الزامات آن نظیر اعتباربخشی ملی، حاکمیت بالینی، ISO ۹۰۰۱، OHSAS۱۸۰۰۱، ISO۱۰۰۰۲ و ISO۱۰۰۱۵ اقدام نماید.

تمامی مدیران و کارکنان این بیمارستان خود را ملزم و متعهد به رعایت استانداردهای جاری در بیمارستان در حیطه های کاری مربوطه می دانند.

ما اعتقاد داریم که بدون شک ارتقاء کیفیت خدمات و رضایتمندی ذینفعان، موجبات رشد و تعالی بیمارستان، جهت ارائه هر چه بهتر خدمات درمانی را فراهم می آورد.

 

شعار ما درمان مطلوب برای همه

 

اهداف کلان:

تحقق اهداف ذیل همواره مد نظر مديريت و كاركنان بیمارستان بوده و با تمام وجود شرايط تسهيل كننده نيل به اين اهداف را مي جوييم.

از این رو طبق برنامه‌اي مدون، از پيش تعيين شده و سيستماتيك در راستاي تحقق اهداف سیستم مدیریت به شرح ذيل قدم برداشته ایم:

۱- بهبود مستمر کیفیت خدمات
۲- ارتقاء ایمنی
۳- ارزش آفرینی برای مشتریان
۴- بهبود مدیریت منابع انسانی
۵- مدیریت بهینه بودجه

 

تعهدات:

ریاست بیمارستان تطابق با استانداردهای جاری را تضمین نموده و در بازنگری ها تغییرات لازم را اعمال می نماید.

 

تعریف استاندارد:

یک الگوی مورد توافق در بین عده‌ای از کاربران را استاندارد گویند.

 

استانداردهای جاری در بیمارستان محب  مهر

۱- استاندارد اعتبار بخشی ملی بیمارستانی

۲- استاندارد ISO ۹۰۰۱ (سیستم مدیریت کیفیت) – 2015

۳- استاندارد ISO ۱۰۰۰۲ (رضایت‌مندی مشتریان) – 2018

۴- استاندارد OHSAS ۱۸۰۰۱ (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای) – 2018

۵- استاندارد ISO ۱۰۰۱۵ (آموزش) – 1999

 

۱- استاندارد اعتبار‌بخشی ملی بیمارستانی

اعتبار‌بخشی، ارزیابی سیستماتیک بیمارستان با استانداردهای مشخص شده است که این استانداردها در جهت ارتقاء مداوم و مستمر کیفیت خدمات و بهبود ایمنی بیمار تأکید دارد.

 

۲- استاندارد ISIRI-ISO ۹۰۰۱

این استاندارد بیانگر الزامات مدیریت کیفیت بوده و بر موارد ذیل تاکید دارد:

– بیانیه خط مشی و اهداف کیفیت

– مسئولیت‌ها و شرح وظایف و اختیارات

– خط مشی‌ها و روش‌های اجرایی

– کنترل، نظارت و پایش

– شناسایی عدم انطباق‌ها و طرح ریزی اقدام اصلاحی و پیشگیرانه

 

۳- استاندارد ISIRI-ISO ۱۰۰۰۲

این استاندارد ملی و بین‌‌المللی، استاندارد فرآیندی است. این استاندارد روی فرآیند رضایت‌مندی مشتری و پیگیری شکایات تاکید دارد.

 

۴- استاندارد OHSAS ۱۸۰۰۱

تاکید این استاندارد روی ایمنی شغلی است. ایمنی فضاها و زیر ساختارها – تجهیزات – انسان ها (اعم از کارکنان و بیماران) و فرآیندها.

 

۵- استاندارد ISIRI-ISO۱۰۰۱۵

این استاندارد یک استاندارد فرآیندی است با تاکید بر آموزش.

 

 

اهداف استاندارد سازمانی:

۱- یکسان سازی فعالیت‌ها در بخش‌های مختلف، زمان‌های مختلف و کارکنان مختلف

۲- ایجاد درک متقابل از خواسته‌های سازمان‌های طرف قرارداد، مدیران ارشد، مدیران میانی و کارکنان از الزامات کیفی

۳- درخواست و ثبت و صدور گواهینامه@های انطباق عملکرد برای سازمان

۴- اثبات توانمندی سازمان در خصوص میزان برآورده شدن الزامات مرتبط به کیفیت و ایمنی

۵- ارتقاء میزان رضایت‌مندی ذینفعان سازمان از طریق بکارگیری روش‌های یکسان، استاندارد و علمی و پایش مکرر این الزامات و شناسایی نقاط قابل بهبود.

 

در ارزیابی اعتباربخشی ملی خوش درخشیدیم

بیمارستان محب مهر موفق به کسب رتبه درجه ۱ از سوی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران گردیده است که اخذ این جایگاه نشان دهنده حمیت، کارتیمی و اعتقاد تمامی کارکنان به ارائه خدمات با کیفیت بوده است، امیدواریم با اتکال به خداوند متعال در راستای ارائه خدمات درمانی بهینه و برتر در حوزه درمان، بر اساس رسالت سازمان تلاش نمائیم.

دفتر بهبود کیفیت

مدیریت: مریم عطاری

این واحد به منظور استقرار استانداردهای بیمارستانی و سیستم‌های مدیریت کیفیت و همچنین پایش شاخص‌های کیفی مرتبط در بیمارستان راه‌اندازی شده است و همچنین میزان دستیابی به اهداف استراتژیک و عملیاتی و شاخص‌های مرتبط با آن را پایش و رصد می‌نماید.

 

مهمترین فعالیت‌های این واحد به شرح ذیل می‌باشد:

 • استقرار استانداردهای پیشرفته مدیریت کیفیت از قبیل: اعتبار‌بخشی ملی، ISO ۹۰۰۱،ISO ۱۰۰۱۵ ، ISO ۱۰۰۰۲،ISO۱۸۰۰۱(OHSAS) ، حاکمیت بالینی و  …
 •  استقرار و نظارت بر برگزاری کمیته‌های بیمارستانی و کنترل و پیگیری مصوبات جلسات
 • کنترل و نظارت بر اجرای استاندارد‌ها با برگزاری و رهبری تیم ممیزی داخلی بیمارستان
 •  پایش میزان حصول اهداف با طراحی و تکمیل کارت امتیازی متوازن (BSC) بیمارستان بر اساس چشم انداز، رسالت، ارزش ها و اهداف استراتژیک
 • بهبود کیفیت تمامی فرآیندهای بیمارستان با پایش شاخص‌های تمامی واحدهای کلینیکی، پاراکلینیکی و اداری توسط ابزار کارت امتیازی متوازن
 • نظارت، بررسی و پیگیری شکایات و انتقادات مراجعین و ارائه بازخورد به مشتریان به منظور ارتقا کیفیت خدمات