یکی از سیاست‌های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای ارائه بهتر و ارتقاء کیفی و کمی خدمات‌رسانی در مراکز درمانی، راه‌اندازی کمیته‌های بیمارستانی می‌باشد. کمیته‌های بیمارستانی ارکان اصلی برنامه‌ریزی و هدایت مجموعه و نمونه بارز مدیریت مشارکتی در اتخاذ تصمیمات مهم و اصولی برای حل مشکلات و ارتقاء کمی و کیفی خدمات به مردم می‌باشد. این کمیته‌ها به منزله بازوی مدیریت بیمارستان و مکمل آن خواهد بود.

 

کمیته‌های بیمارستان محب مهر

 

 • کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات
 • کمیته مدیریت خطر، حوادث و بلایا
 • کمیته بهداشت محیط
 • کمیته پیشگیری و کنترل عفونت
 • کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
 • کمیته مرگ و میر، عوارض و آسیب‌شناسی و نسوج
 • کمیته اخلاق بالینی و پزشکی
 • کمیته پایش و سنجش کیفیت
 • کمیته دارو درمان و تجهیزات پزشکی و اقتصاد درمان
 • کمیته طب انتقال خون
 • کمیته تیم رهبری و مدیریت
 • کمیته ارتقاء راهبردی خدمات بخش اورژانس
 • کمیته تغذیه بالینی

 

بیمارستان محب سیستم‌های مدیریت نوین و علمی را جایگزین شیوه‌های سنتی نموده و همواره با تفکر فرآیند‌نگری و نگرش مدیریت سیستماتیک مدل تعالی سازمان را برای رسیدن به اهداف خود با محور اصلی بیماران مد نظر قرار داده است. بیمار محوری، تفویض اختیار به مسئولین واحدها به منظور تخصصی شدن وظایف، مدیریت استراتژیک متوازن، نظام مدیریتی مبتنی بر عملکرد، مدیریت فرهنگ سازمانی و تمرکز بر شایستگی از عمده نکات کلیدی مدیریتی در بیمارستان می‌باشد.

فعالیت‌های بیمارستان شامل قلب و عروق، ارتوپدی، ارولوژی، نفرولوژی، جراحی های عمومی و عروق، جراحی قلب، چشم، آنکولوژی، داخلی و ارائه خدمات سرپایی و تشخیصی می‌باشد.

 

سیاست کلی بیمارستان این است که از طریق:

۱- اولویت بخشی ارتقاء ایمنی بیماران، همراهان، پزشکان و کارکنان

۲- تعهد به بهبود مستمر کیفیت از طریق پایش و سنجش های دوره­ای

۳- استفاده بهینه و کارآمد از منابع انسانی، مالی، تجهیزات و فضای فیزیکی در بیمارستان

۴- مدیریت علمی و سیستماتیک طبق استانداردهای ملی و بین المللی

۵- ارزیابی عملکرد بیمارستان در راستای حصول اهداف و برنامه استراتژیک با استفاده از ابزار کارت امتیازی متوازن

۶- توجه به ارتقاء سلامت گیرندگان خدمت، محیط، کارکنان و جامعه با رویکرد استقرار استانداردهای بیمارستان­های ارتقا دهنده سلامت

۷- نظرسنجی علمی از ذینفعان با توالی فصلی و بررسی و پایش نتایج به دست آمده در جهت ارتقاء سطح رضایتمندی، وفاداری و ارزش آفرینی توسط شرکت طرف سوم و ارائه بازخورد به صاحبان فرآیند

۸- تصمیم‌گیری مبتنی بر خرد جمعی و یافته‌های علمی و استفاده از نظرات و پیشنهادات کارکنان، بیماران و مراجعین در کمیته‌های بیمارستانی

۹- بکارگیری نیروی انسانی کارآمد و مجرب و آموزش دوره‌ای آن‌ها

۱۰- توانمندسازی کارکنان از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی و تفریحی

۱۱- شفاف بودن صورت‌حساب و میزان پرداختی‌های بیماران با محوریت عدالت و مطابق تعرفه‌های مصوب هیأت وزیران و کتاب ارزش‌های نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت

نسبت به اجرای استانداردهای تخصصی و الزامات آن نظیر اعتباربخشی ملی، حاکمیت بالینی، ISO ۹۰۰۱، OHSAS۱۸۰۰۱، ISO۱۰۰۰۲ و ISO۱۰۰۱۵ اقدام نماید.

تمامی مدیران و کارکنان این بیمارستان خود را ملزم و متعهد به رعایت استانداردهای جاری در بیمارستان در حیطه‌های کاری مربوطه می‌دانند. ما اعتقاد داریم که بدون شک ارتقاء کیفیت خدمات و رضایت‌مندی ذینفعان، موجبات رشد و تعالی بیمارستان، جهت ارائه هر چه بهتر خدمات درمانی را فراهم می‌آورد.

 

 

شعار ما

درمان مطلوب برای همه

 

 

اهداف کلان:

تحقق اهداف ذیل همواره مد‌نظر مديريت و كاركنان بیمارستان بوده و با تمام وجود شرايط تسهيل‌كننده نيل به اين اهداف را مي‌جوييم. از این رو طبق برنامه‌اي مدون، از پيش تعيين شده و سيستماتيك در راستاي تحقق اهداف سیستم مدیریت به شرح ذيل قدم برداشته‌ایم:

۱- مدیریت خطر و ارتقای ایمنی بیمار و کارکنان

۲- توسعه و ارتقاء کیفیت و کمیت در ارائه خدمات

۳- ارزش‌آفرینی برای مشتریان و افزایش رضایت‌مندی آنان

۴- بهبود مدیریت منابع انسانی

۵- توسعه درآمدها، تقویت بنیه مالی و کاهش هزینه‌ها

 

 

تعریف استاندارد:

یک الگوی مورد توافق در بین عده‌ای از کاربران را استاندارد گویند.

 

 

استانداردهای جاری در بیمارستان محب  مهر

 

۱- استاندارد اعتبار بخشی ملی بیمارستانی

۲- استاندارد ISO ۹۰۰۱ (سیستم مدیریت کیفیت) – 2015

۳- استاندارد ISO ۱۰۰۰۲ (رضایت‌مندی مشتریان) – 2018

۴- استاندارد OHSAS ۱۸۰۰۱ (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای) – 2018

۵- استاندارد ISO ۱۰۰۱۵ (آموزش) – 1999

 

 

۱- استاندارد اعتبار‌بخشی ملی بیمارستانی

اعتبار‌بخشی، ارزیابی سیستماتیک بیمارستان با استانداردهای مشخص شده است که این استانداردها در جهت ارتقاء مداوم و مستمر کیفیت خدمات و بهبود ایمنی بیمار تأکید دارد.

 

۲- استاندارد ISIRI-ISO ۹۰۰۱

این استاندارد بیانگر الزامات مدیریت کیفیت بوده و بر موارد ذیل تاکید دارد:

– بیانیه خط‌مشی و اهداف کیفیت

– مسئولیت‌ها و شرح وظایف و اختیارات

– خط مشی‌ها و روش‌های اجرایی

– کنترل، نظارت و پایش

– شناسایی عدم انطباق‌ها و طرح‌ریزی اقدام اصلاحی و پیشگیرانه

 

۳- استاندارد ISIRI-ISO ۱۰۰۰۲

این استاندارد ملی و بین‌‌المللی، استاندارد فرآیندی است. این استاندارد روی فرآیند رضایت‌مندی مشتری و پیگیری شکایات تاکید دارد.

 

۴- استاندارد OHSAS ۱۸۰۰۱

تاکید این استاندارد روی ایمنی شغلی است. ایمنی فضاها و زیر ساختارها – تجهیزات – انسان‌ها (اعم از کارکنان و بیماران) و فرآیندها.

 

۵- استاندارد ISIRI-ISO۱۰۰۱۵

این استاندارد یک استاندارد فرآیندی است با تاکید بر آموزش.

 

 

اهداف استاندارد سازمانی:

 

۱- یکسان‌سازی فعالیت‌ها در بخش‌های مختلف، زمان‌های مختلف و کارکنان مختلف

۲- ایجاد درک متقابل از خواسته‌های سازمان‌های طرف قرارداد، مدیران ارشد، مدیران میانی و کارکنان از الزامات کیفی

۳- درخواست و ثبت و صدور گواهینامه‌های انطباق عملکرد برای سازمان

۴- اثبات توانمندی سازمان در خصوص میزان برآورده شدن الزامات مرتبط به کیفیت و ایمنی

۵- ارتقاء میزان رضایت‌مندی ذینفعان سازمان از طریق بکارگیری روش‌های یکسان، استاندارد و علمی و پایش مکرر این الزامات و شناسایی نقاط قابل بهبود.

در ارزیابی اعتباربخشی ملی خوش درخشیدیم

بیمارستان محب مهر موفق به کسب رتبه درجه ۱ از سوی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران گردیده است که اخذ این جایگاه نشان دهنده حمیت، کارتیمی و اعتقاد تمامی کارکنان به ارائه خدمات با کیفیت بوده است، امیدواریم با اتکال به خداوند متعال در راستای ارائه خدمات درمانی بهینه و برتر در حوزه درمان، بر اساس رسالت سازمان تلاش نمائیم.

دفتر بهبود کیفیت

مسئول: مینا آزرمی

این واحد به منظور استقرار استانداردهای بیمارستانی و سیستم‌های مدیریت کیفیت و همچنین پایش شاخص‌های کیفی مرتبط در بیمارستان راه‌اندازی شده است و همچنین میزان دستیابی به اهداف استراتژیک و عملیاتی و شاخص‌های مرتبط با آن را پایش و رصد می‌نماید.

 

 

مهمترین فعالیت‌های این واحد به شرح ذیل می‌باشد:

 • استقرار استانداردهای پیشرفته مدیریت کیفیت از قبیل: اعتبار‌بخشی ملی، ISO ۹۰۰۱،ISO ۱۰۰۱۵ ، ISO ۱۰۰۰۲،ISO۱۸۰۰۱(OHSAS) ، حاکمیت بالینی و  …
 •  استقرار و نظارت بر برگزاری کمیته‌های بیمارستانی و کنترل و پیگیری مصوبات جلسات
 • کنترل و نظارت بر اجرای استاندارد‌ها با برگزاری و رهبری تیم ممیزی داخلی بیمارستان
 •  پایش میزان حصول اهداف با طراحی و تکمیل کارت امتیازی متوازن (BSC) بیمارستان بر اساس چشم انداز، رسالت، ارزش ها و اهداف استراتژیک
 • بهبود کیفیت تمامی فرآیندهای بیمارستان با پایش شاخص‌های تمامی واحدهای کلینیکی، پاراکلینیکی و اداری توسط ابزار کارت امتیازی متوازن
 • نظارت، بررسی و پیگیری شکایات و انتقادات مراجعین و ارائه بازخورد به مشتریان به منظور ارتقا کیفیت خدمات