بیانیه‌های استراتژیک

(رسالت، چشم‌انداز، ارزش‌ها)

 

رسالت:

بیمارستان محب مهر، بیمارستانی فوق‌تخصصی است که در جهت ارتقا سطح سلامت جامعه، خدمات درمانی را با کیفیت مطلوب، در محیطی ایمن و مبتنی بر همدلی، احترام، پاسخگویی مهربانانه و برگرفته از آخرین دستاوردهای علمی ارائه می‌نماید.

MISSION:

Moheb Mehr Hospital is a sub-specialized hospital that provides medical services with desirable quality in a safe environment according to sympathy, respect and compassionate respond by using the last scientific achievements to promote public health.

 

 

چشم انداز:

سرآمدی و تعالی در ارائه خدمات تشخیصی و درمانی در بین  سایر بیمارستان‌های خصوصی شهر تهران در سال 1400.

VISION:

Excellence in providing diagnostic and treatment services among other private hospitals in Tehran In the year 1400.

 

 

ارزش‌ها:

  •  بیمار محوری
  •  کرامت کارکنان
  •  تعالی‌جویی
  •  تفکر ناب
  •  مسئولیت‌های اجتماعی و زیست محیطی
  •  همدلی و مشارکت جویی
  •  دانش محوری

 VALUES:

– Patient-centeredness

– employees dignity

– Excellence Seeking

– Lean Thinking

– Social and environmental responsibilities

– Empathy and cooperation seeking

– Knowledge-centeredness

 

 

اهداف کلان:

۱- مدیریت خطر و ارتقای ایمنی بیمار و کارکنان

۲- توسعه و ارتقاء کیفیت و کمیت در ارائه خدمات

۳- ارزش‌آفرینی برای مشتریان و افزایش رضایت‌مندی آنان

۴- بهبود مدیریت منابع انسانی

۵- توسعه درآمدها، تقویت بنیه مالی و کاهش هزینه‌ها

MACRO GOALS:

–  Risk management and improving the safety of patients and staffs

–  Development and improvement of quality and quantity in service delivery

–  Creating value for customers and increasing their satisfaction

–  Improvement of  human resource management

– Development of revenues, empowering financial strength and cost reducing