بیانیه‌های استراتژیک

(رسالت، چشم‌انداز، ارزش‌ها)

 

رسالت:

بیمارستان محب مهر، بیمارستانی فوق تخصصی است که در جهت پیشگیری و درمان بیماری­‌ها و ارتقاء سطح سلامت جامعه، خدماتی با کیفیت مطلوب و با استفاده از تجهیزات و تکنولوژی‌های بروز و کارآمد و برگرفته از آخرین دستاورد‌های علمی ارائه می‌نماید.

MISSION:

Moheb Mehr Hospital is a subspecialty hospital that provides services with the desired quality by using the latest and efficient equipment and technologies based on the latest scientific achievements in order to prevent and treat diseases and improve the community health.

 

 

چشم انداز:

سرآمدی و تعالی در ارائه خدمات تشخیصی درمانی در بین  سایر بیمارستان‌های خصوصی شهر تهران تا سال1405

VISION:

Excellence in providing diagnostic and treatment services among other private hospitals in Tehran until the year 2026

ارزش‌ها:

  •  رضایتمندی مشتریان
  • فعالیت مستمر بر روی فرآیندها
  • ارتقاء مستمر کیفیت
  • حفظ شان کرامت انسانی

 VALUES:

– Customer satisfaction

– Continuous activity on prosses

– Continuous quality improvement

– Preserving the human dignity

 

 

 

 

اهداف کلان:

۱- مدیریت خطر و ارتقای ایمنی بیمار و کارکنان

۲- توسعه و ارتقاء کیفیت و کمیت در ارائه خدمات

۳- ارزش‌آفرینی برای مشتریان و افزایش رضایت‌مندی آنان

۴- ارتقاء مدیریت منابع انسانی

۵- توسعه درآمدها، تقویت بنیه مالی و کاهش هزینه‌ها

MACRO GOALS:

–  Risk management and improving the safety of patients and staffs

–  Development and improvement of quality and quantity in service delivery

–  Creating value for customers and increasing their satisfaction

–  Improvement of  human resource management

– Development of revenues, empowering financial strength and cost reducing

 

 

بیانیه‌های استراتژیک بیمارستان محب مهر