بیانیه های استراتژیک (رسالت، چشم انداز، ارزش ها)

  • رسالت:

“بیمارستان محب مهر، بیمارستانی فوق تخصصی است که در جهت ارتقاء سطح سلامت جامعه، خدمات درمانی را با کیفیت مطلوب، در محیطی ایمن و مبتنی بر همدلی، احترام، پاسخگویی مهربانانه و بر گرفته از آخرین دستاوردهای علمی ارائه می نماید.”

 

  • چشم انداز:

سرآمدی و تعالی در ارائه خدمات درمانی

 

  • ارزش های سازمانی:

– بیمار محوری

– مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی

– کرامت کارکنان

– همدلی و مشارکت جویی

– تعالی جویی

– دانش محوری

– تفکر ناب

 

  • استراتژی کلی سازمان:

– توسعه افقی رو به جلو

 

  • اهداف استراتژیک: 

۱- بهبود مستمر کیفیت خدمات

۲- ارتقاء ایمنی

۳- ارزش آفرینی برای مشتریان

۴- بهبود مدیریت منابع انسانی

۵- توسعه درآمدها