نوبت دهی درمانگاه بصورت سیستمی انجام می شود.

شماره تماس تلفن گویا درمانگاه جهت نوبت دهی: 25015090

تخصص هاشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبه
غدددکتر محمد امیدی

۱۰ - ۸
دکتر محمد امیدی

۱۲ - ۸:۳۰
دکتر محمد امیدی

۱۳ - ۱۱
داخلی کلیه

(نفرولوژی)
دکتر یوسف عطائی‌پور

۱۵ - ۱۴
دکتر فرشته سدادی

۱۱ - ۹


دکتر طاهره ملکوتیان

۱۶ - ۱۲
جراحی کلیه

(ارولوژی)


10-12
دکتر حسین اخیاری

۱۰:۳۰ - ۸:۳۰

دکتر کیارش عطار

۱۱ - ۹:۳۰

دکتر حسین شاهرخ

۱۳ - ۱۲

دکتر رضا کفاش‌نیری

۱۱ - ۹

دکتر اسماعیل عظیمی‌شهرابی

۱۳ - ۱۱

دکتر حسین صفاری

۱۶ - ۱۴دکتر حسین اخیاری

۱۰ - ۸


دکتر کیارش عطار

۱۲ - ۱۱

دکتر حسین شاهرخ

۱۳ - ۱۲

دکتر پژمان شادپور

۱۵:۳۰ - ۱۴
دکتر کاوه مهرآران

۱۰ - ۸

دکتر اسماعیل عظیمی‌شهرابی

۱۱ - ۹

دکتر کوشا کمالی

۱۵ - ۱۲


دکتر پژمان شادپور

۱۶ - ۱۴:۳۰


دکتر رضا کفاش‌نیری

۱۱ - ۹

دکتر حسین صفاری

۱۴ - ۱۲:۳۰

دکتر مسعود اعتمادیان

۱۸ - ۱۶


جراحی عمومی دکتر مسعود اکبری

۱۱ - ۹

دکتر امیرعباس منوچهری

۱۳ - ۱۲


دکتر علیرضا نگهی

۱۸:۳۰ - ۱۷

دکتر مهدی فشارکی‌زاده
(جراح کولون و رکتوم)

۱۴ - ۱۳


دکتر رضا ابراهیمی

۱۵ - ۱۴
دکتر مرتضی خوانین‌زاده

۱۱:۳۰ - ۱۰:۳۰


دکتر علی پورسالاری

۱۵:۳۰ - ۱۴:۳۰
دکتر شروین نجفی‌زاده
(جراح عروق)

۱۵:۳۰ - ۱۵

دکتر محسن کلهر
(جراح لاپاراسکوپی)

۱۶ - ۱۵
قلب دکتر رضا مفتخری

۹:۳۰ - ۸

دکتر شیرین جوان‌گروه

۱۳ - ۱۰

دکتر ربابه بیات

۱۶ - ۱۴

دکتر مهناز عالم‌زاده

۱۷ - ۱۵
دکتر پریسا منوچهر‌طیبی

۱۱ - ۸:۳۰

دکتر عبدالحسین سوداگر

۱۵ - ۱۴

دکتر ربابه بیات

۱۲ - ۱۰

دکتر مرجان ثابتی

۱۵ - ۱۳
دکتر شیرین جوان‌گروه

۱۲ - ۱۰

دکتر آرشیا شاه‌محمدی

۱۵:۳۰ - ۱۲
دکتر رضا مفتخری

۹:۳۰ - ۸

دکتر ربابه بیات

۱۰ - ۸

دکتر مرجان ثابتی

۱۳ - ۹

دکتر مریم برکت

۱۴ - ۱۳

دکتر پریسا منوچهر‌طیبی

۱۵ - ۱۳
دکتر مرجان ثابتی

۱۳ - ۹


دکتر آرشیا شاه‌محمدی

۱۲ - ۱۰

دکتر مهناز عالم‌زاده

۱۷ - ۱۴


دکتر شیرین جوان گروه

۱۲:۳۰ - ۱۱
ارتوپدیدکتر حسین سامی

۱۳ - ۱۲


دکتر حسین فراهینی

۱۴:۳۰ - ۱۳


دکتر فرشاد نیکویی

۱۹ - ۱۷

دکتر نوید گلچین

۲۱ - ۱۷:۳۰
دکتر حسن انصاری

۱۱ - ۹
دکتر حسن درتاج

۱۰ - ۸


دکتر نوید گلچین

۱۹:۳۰ - ۱۷:۳۰

دکتر فرشاد نیکویی

۱۹:۳۰ - ۱۷

دکتر ایمان قماشی

۷:۳۰ - ۹

دکتر علی یگانه

۱۵ - ۱۴
دکتر حسن درتاج

۱۰ - ۸

دکتر حسین سامی

۱۳ - ۱۲

دکتر سید مانی مهدوی

۱۲ - ۱۱


دکتر مهدی مقتدایی

۱۱:۳۰ - ۱۱

دکتر امیر‌سبحانی عراقی

۱۵ - ۱۳
دکتر حسن انصاری

۱۱ - ۹

جراحی لاپاراسکوپی پیشرفته و جراحی چاقی دکتر محسن کلهر

۱۳ - ۱۲
دکتر محسن کلهر

۱۶ - ۱۵

گوارشدکتر ژیلا حضرتی

۱۶ - ۱۴
دکتر عمید اشراقی

۱۶ - ۱۳

دکتر سپیده حق‌ازلی

۱۹:۳۰ - ۱۶
دکتر ژیلا حضرتی

۱۰ - ۸

دکتر زهرا بنازاده

۱۲ - ۱۰:۳۰
دکتر عمید اشراقی

۱۶ - ۱۴

دکتر سپیده حق‌ازلی

۲۰ - ۱۷
دکتر زهرا بنازاده

۸:۳۰ - ۷:۳۰
داخلی مغز و اعصاب دکتر شادی شکوه‌یار

۱۲ - ۱۱

دکتر رضا حاج‌منوچهری

۱۱ - ۸
زنان

دکتر کیانا صرام

۹ - ۸
دکتر الهه رنجبریان

۱۱ - ۹
دکتر طاهره موحدی

۱۰:۳۰ - ۹
دکتر رویا تقی‌پور انوری

۹:۳۰ - ۸:۳۰
آنکولوژی دکتر سعید سلیمی

۱۰ - ۸:۳۰

دکتر امیرمحمد عارف‌پور

۱۶ - ۱۵

دکتر امیرمحمد عارف پور

۹ - ۷:۳۰
عفونیدکتر مهرانگیز زنگنه

۲۰ - ۱۷

دکتر نیما دستگیر

۹:۳۰ - ۸:۳۰
روانپزشکدکتر ونوس محمودی

۱۸ - ۱۷
گوش و حلق و بینیدکتر شهرام رضائی‌هنجی

۱۸ - ۱۶
پزشکی ورزشی و تغذیهدکتر الهام سادات موسوی

۱۵ - ۱۳
متخصص داخلیدکتر نیلوفر یزدانی راد

۱۹:۳۰ - ۱۷:۳۰
دکتر نیلوفر یزدانی راد

۱۱ - ۹

همانگونه که مستحضر هستید درمانگاه‌های محب مهر در بخش های مختلف و با انجام خدمات پاراکلینیکی خاص آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد.

تخصص‌ها و خدمات درمانگاه‌های محب مهر به شرح زیر می باشد:

جراحی قلب وعروق، عفونی، داخلی قلب، جراحی عمومی، ارولوژی، ارولوژی اطفال، نورولوژی، نفرولوژی، نفرولوژی اطفال، ارتوپدی، ارتوپدی اطفال، داخلی گوارش، غدد، درمانگاه درد، آنکولوژی، عمومی، جراحی پلاستیک ، زیبایی و ترمیم زخم، چشم ،ریه ،روانپزشکی ، جراحی های پستان ، زنان ، اطفال، روماتولوژی،  پزشکی ورزشی(درد و ورزش) و تغذیه و رژیم درمانی

 1. داخلی قلب : اکو ، استرس اکو ، هولتر فشار ، تست ورزش ، هولتر قلب
 2. جراحی قلب و عروق
 3. مغز و اعصاب (نورولوژی): نوار مغز (EEG) و نوار عصب و عضله ( EMG )
 4. غدد  نمونه برداری تیروئید ( FNA )
 5. درمانگاه ارولوژی: یورودینامیک
 6. نفرولوژی (داخلی کلیه)
 7. ارولوژی (جراحی کلیه)
 8. زنان : نمونه برداری پاپ اسمیر
 9. گوارش و داخلی: آندوسکوپی، کولونوسکوپی و سایر خدمات جانبی
 10. ارتوپدی و ستون فقرات: تزریق داخل مفصل، گچ گیری و باز کردن آن
 11. چشم: تعیین نمره چشم جهت لنز و عینک
 12. ریه: اسپیرومتری
 13. روماتولوژی
 14. پزشکی ورزشی (درد و ورزش)
 15. جراحی پستان
 16. عفونی
 17. تغذیه ورژیم درمانی
 18. آنکولوژی و هماتولوژی
 19. جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیم زخم
 20. کلینیک درد
 21. جراحی عمومی و عروق
 22. روانپزشکی
 23. اطفال

 


 

برخی از خدمات تشخیصی و درمانی قابل ارائه در کلینیک درد :

بررسی و تعیین علت درد

انواع بلوک‌های عصبی جهت تشخیص و درمان درد

روش‌های غیر جراحی درمان دیسک کمر و سیاتیک

روش‌های غیر جراحی درمان آرتروز

درمان دردهای مزمن سر، گردن، کمر، زانو

درمان دردهای مفصلی و استخوانی

درمان درد های ستون فقرات

درمان دردهای لگن و اندومتریوز

درمان دردهای عضلانی و اسکلتی

 


 

برخی از خدمات ارائه شده در زمينه پزشکی ورزشی :

ورزش درمانی و درمان غیرجراحی دردهای موسکولواسکلتال شامل درد کمر و گردن، زانودرد و درد شانه

آموزش حرکات اصلاحی و اصلاح ارگونومی

تجویز نسخه ورزشی و مشاوره تغذیه جهت کاهش یا افزایش وزن

Acupuncture

Kinesiotaping