ریاست بخش : دکتر حسن انصاری
سرپرستار: الهام امینائی
شماره تماس : ۸۸۶۴۴۵۶۵
موقعیت : طبقه چهارم
:

ویژگی‌های بخش

در این بخش تعداد ۲۰ تخت، شامل ۹ اتاق دو تخته، ۲ اتاق یک تخته جهت مراقبت از بیماران موجود می‌باشد.

مراقبت قبل و بعد از بیماران اعمال جراحی اورژانس و عادی ارتوپدی و ستون فقرات نظیر انواع شکستگی استخوان، لامینکتومی و ترمیم اختلالات ستون فقرات، تعویض مفصل (زانو، هیپ و….)، دیستکتومی و آرتروسکوپی‌ها در این بخش انجام می‌شود.