ریاست بخش : دکتر محمد جواد سلیمانی
سرپرستار: پری خسروانی
شماره تماس : ۸۸۶۴۴۵۶۳
موقعیت : طبقه سوم
:

ویژگی های بخش

 

در این بخش تعداد ۱۶ تخت شامل ۲ اتاق خصوصی ، ۶ اتاق دو تخته و ۲ سوئیت جهت مراقبت از بیماران موجود می باشد.

مراقبت از بیماران  جراحی های ارولوژی، اندویورولوژی، بیماران نفرولوژی در این بخش صورت می گیرد.

 

پذیرش و درمان بیماران توریسم در این بخش از ویژگیهای بارز آن می باشد.