ریاست بخش : دکتر محمد جواد سلیمانی
سرپرستار: پری خسروانی
شماره تماس : ۸۸۶۴۴۵۶۳
موقعیت : طبقه سوم
:

ویژگی‌های بخش

در این بخش تعداد ۱۶ تخت شامل ۲ اتاق خصوصی، ۶ اتاق دو تخته و ۲ سوئیت جهت مراقبت از بیماران موجود می‌باشد.

مراقبت از بیماران جراحی‌های ارولوژی، اندویورولوژی، بیماران نفرولوژی در این بخش صورت می‌گیرد.

پذیرش و درمان بیماران توریسم در این بخش از ویژگی‌های بارز آن می‌باشد.