ریاست بخش : دکتر مهدی جعفری نیا
سرپرستار: لیلا امیری
شماره تماس : ۸۸۶۴۴۵۲۰
موقعیت : طبقه اول بیمارستان شهید هاشمی نژاد
:

ویژگی‌های بخش

در این بخش تعداد ۱۷ تخت، شامل ۵ اتاق خصوصی، ۶ اتاق دو تخته جهت مراقبت از بیماران موجود می‌باشد.

مراقبت از بیماران قبل و بعد از جراحی‌های ارولوژی، ارتوپدی، جراحی عمومی، جراحی عروق، جراحی زنان، جراحی چشم و درمان داروئی قلبی و غیر قلبی و همچنین بیماران برگشتی و بیوبسی کلیه و کبد در این بخش صورت می‌گیرد.