ریاست بخش : دکتر پژمان شادپور
سرپرستار: تینا جعفری سمنانی
شماره تماس : ۸۸۶۴۴۵۶۴
موقعیت : طبقه سوم
:

ویژگی های بخش

 

در این بخش تعداد ۱۷ تخت ، شامل ۲ اتاق خصوصی و ۷ اتاق دو تخته  و یک سوئیت جهت مراقبت از بیماران موجود می باشد.

مراقبت از بیماران قبل و بعد از اعمال جراحی اورولوژی، اورولوژی اطفال، بیوپسی کلیه و درمانهای نفرولوژیک در این بخش صورت می گیرد.

توانایی مراقبت و درمان از اطفال مبتلا به بیماریهای دستگاه ادراری- تناسلی از ویژگی های این بخش می باشد.