ریاست بخش: دکتر سید حسن مهدوی
سرپرستار: شهره امیرخانی
شماره تماس: 85556219
موقعیت : طبقه دوم
:

ویژگی‌های بخش :

این بخش دارای ۱۱ تخت فعال است.

در این بخش بیماران جهت انجام آنژیوگرافی قلب و عروق بستری می‌گردند.