ریاست بخش : دکتر محمدرضا رضایی
سرپرستار: رضوانه کیانی
شماره تماس : ۸۵۵۵۶۲۱۳ - ۸۸۶۴۴۶۲۰
موقعیت : طبقه دوم
:

ویژگی های بخش

 

در این بخش تعداد ۱۲ تخت جهت مراقبت از بیماران موجود می باشد.

مراقبت از بیماران قبل و بعد از آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی عروق کرونر ، EPS ablation ، Pace Maker و تعبیه ICD دراین بخش صورت می گیرد.

ساعت ملاقات روزانه از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶ می باشد.  

بیماران در این بخش نیازی به همراه ندارند.