ریاست بخش : دکتر ربابه بیات
سرپرستار: راضیه ترنجی
شماره تماس : ۸۵۵۵۶۲۱۳ - ۸۸۶۴۴۶۲۰
موقعیت : طبقه دوم
:

ویژگی‌های بخش

در این بخش تعداد ۱۲ تخت جهت مراقبت از بیماران موجود می‌باشد.

مراقبت از بیماران قبل و بعد از آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی عروق کرونر، EPS ablation ،Pace Maker و تعبیه ICD دراین بخش صورت می‌گیرد.

ساعت ملاقات روزانه از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶ می‌باشد.  

بیماران در این بخش نیازی به همراه ندارند.