ریاست بخش: دکتر شروین نجفی زاده
سرپرستار: مستوره کریمی
شماره تماس: ۸۸۶۴۴۵۱۱
موقعیت : طبقه همکف
:

ویژگی‌های بخش : 

 

در این بخش تعداد ۱۶ تخت، شامل ۶ اتاق دو تخته و ۴ اتاق یک تخته جهت مراقبت از بیماران موجود می باشد.

مراقبت از بیماران قبل و بعد از جراحی عروق نظیر انواع اکسس گذاری جهت بیماران دیالیزی، آنوریسم آئورت شکمی و استنت گذاری کاروتید، جراحی‌های عمومی شامل بای پس معده، لاپاراسکوپ کیسه صفرا، کولکتومی، گاسترکتومی، ماستکتومی، تیروئیدکتومی، ترمیم هرنی، هموروئیدکتومی، جراحی‌های توراکس و جراحی‌های زنان در این بخش انجام می گیرد.

همچنین بیماران جهت درمان دارویی نظیر زخم های دیابتی، کنترل قند خون، ترومبوز‌های گرافت و مشکلات گوارشی (آندوسکوپی و کولونوسکوپی) در این بخش بستری می‌شوند.

انجام همودیالیز بیماران بستری بخش های دیگر و توانایی تیم در درمان و مراقبت بیماران با مشکلات عروقی خاص و پیچیده از دیگر ویژگی های بارز این بخش می باشد.