مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده موسسه غیرانتفاعی محب سلامت پارس

برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده موسسه غیرانتفاعی محب سلامت پارس

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده موسسه غیرانتفاعی محب سلامت پارس در تاریخ 29/11/98 راس ساعت 8:30 صبح روز سه شنبه با حضور اکثریت اعضای هیات امنا و با حضور نماینده وزارت کشور و دانشگاه علوم پزشکی ایران با دستور جلسه انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برگزار گردید. پس از انتخاب […]

بیشتر