زمان مطالعه: 2 دقیقه

چهلمین سمینار مدیریت بیمارستانی با موضوع ارتباطات در تاریخ های 8 و 9 آبان ماه با حضور مدیران و پرسنل بیمارستان های هاشمی نژاد، محب مهر، محب کوثر و محب کاشان، در محل دهکده سلامتی محب در برغان استان البرز برگزار گردید.

چرا ارتباطات ؟

موضوع ارتباطات از آن جهت برای این سمینار انتخاب گردید که وجود سازمان وابسته به ارتباطات است و هر مدیری معمولاً بیشتر وقت خود را صرف برقرار کردن ارتباط می کند. برای ایجاد هماهنگی بین عناصر مادی و انسانی سازمان به صورت یک شبکه کارامد و موثر، برقراری ارتباطات مطلوب ضروری است. زیرا وقتی ارتباطات برقرار نشود سازمان متوقف می شود و در واقع می توان گفت که مدیریت کارساز به برقراری ارتباطات موثر بستگی دارد. اکثر (اگر نگوییم همه) مواردی که مدیران و سازمان ها برای یکپارچگی سازمان، مدیریت، ایجاد خلاقیت، برآورده کردن انتظارات و انجام تعهدات نیاز دارند وابسته به ایجاد یک ارتباط موثر و مناسب در سازمان است.

سخنرانان در این سمینار :

سخنرانان به شرح ذیل در این سمینار دو روزه حضور داشتند :

 • جناب آقای دکتر سلیمانی، ریاست بیمارستان محب مهر
  موضوع : اهمیت ارتباطات در گروه محب
 • جناب آقای دکتر عباسی، مدیرعامل بیمارستان شهید هاشمی نژاد
  موضوع : چند وجه از هنر ارتباطات
 • سرکار خانم پژمان، مترون بیمارستان محب کوثر و سرکار خانم دکتر خاکشور، مدیر بیمارستان محب مهر
  موضوع : ارتباط بین مدیر و مترون
 • جناب آقای دکتر مبارکی، ریاست بیمارستان محب کوثر
  موضوع : کار گروهی و کار تیمی
 • جناب آقای مهندس عرب، مدیر بیمارستان شهید هاشمی نژاد
  موضوع : رابطه و تاثیر مهارتهای ارتباطی مدیران با انگیزش پرسنل در بیمارستان
 • سرکار خانم گنجه ای، سوپروایزر ایمنی بیمارستان شهید هاشمی نژاد
  موضوع : آموزش سلامت
 • آقای نعناکار، مدیر بیمارستان محب کاشان
  موضوع : داستان کاشان

سپس مراسم افتتاح فاز اول دهکده سلامتی محب شامل استخر، اتاق نمک، اتاق سنگ داغ و … و جشن ده سالگی بیمارستان محب مهر برگزارگردید.

 

اخبار مشابه