زمان مطالعه: 2 دقیقه

اولین و مهم‌ترین الزام در هر بیمارستان آسیب نرساندن به بیماران است.

تاریخچه ایمنی بیمار

با توجه به اهمیت ایمنی بیمار، ۱۷ سپتامبر بنام روز ایمنی بیمار نامگذاری شده است.  یک قرن پیش فلورانس نایتینگل تاکید کرد که محیط مناسب در بهبود بیماران نقش مهمی دارد. امروزه طراحان ساختمان بیمارستان و مدیرانی که راهبري ساختمان بیمارستان‌‌ها را در دست دارند، کوشش زیادي در ایجاد محیط مناسب براي بیماران دارند.

این مساله جز یکی از مهم‌ترین موارد مورد توجه نظام‌هاي سلامت بخصوص در کشورهاي توسعه یافته می‌باشد و این امر سبب گردیده که تمامی کشورها در این خصوص اقداماتی را انجام دهند.

بنابراین پیشنهاد سازمان بهداشت جهانی و سازمان‌هاي پیشرو در این خصوص ایجاد یک نظام جامع سیستمیک مبنی بر فرآیندهاي ارتقاي ایمنی بیمار جهت کاهش عوارض و پاسخگویی مناسب به افراد صدمه دیده می‌باشد که از طریق استقرار فرهنگ ایمنی بیمار و ایجاد ساز و کارهاي مناسب سازمانی امکان‌پذیر می‌باشد. این امر موجب کاهش هزینه‌ها، افزایش رضایتمندي در بین مشتریان و ایجاد یک جامعه سالم خواهد گردید . تعاریف مختلفی از فرهنگ ایمنی بیمار ارائه شده است. فرهنگ ایمنی ماحصل ارزش‌هاي فردي و گروهی، نگرش‌ها، ادراك‌ها، صلاحیت‌ها و الگوهاي رفتاري است که تعهد، روش و مهارت یک سازمان را از نظر مدیریت ایمنی بیان می‌نماید.

ایمنی بیمار در بیمارستان محب مهر

بیمارستان محب مهر در راستای اجرای استانداردها برای ایمنی بیمار امور زیر را انجام داده است:

 •  برقراری ارتباط صحیح کارکنان خدمات سلامت در حین تحویل بیمار با اجرای روش SBAR
 • شناسایی صحیح بیماران با دستبند شناسایی در تمامی امور درمان و مراقبت
 • رعایت بهداشت دست در مراقبت از بیماران
 • اجرای صحیح پروتکل‌های دارویی
 • تفکیک داروهای با هشدار بالا
 • تفکیک داروهای با نام و صورت و شکل مشابه
 • کنترل الکترولیت‌های تغلیظ شده
 • تهیه داروهای حیات بخش وضروری
 • پیشگیری از اتصالات نادرست کاتترها و لوله‌ها
 • اجرای پروتکل جراحی ایمن
 • اجرای صحیح فرآیند استریلیزاسیون
 • اجرای دستورالعمل تزریق ایمن
 • ایجاد تمهیدات برای جلوگیری از سقوط بیمار
 • پیشگیری از زخم‌های فشاری
 • مشارکت بیماران در فرآیند اخذ رضایت آگاهانه
 • آموزش استفاده از پمپ تزریق
 • برنامه نگهداشت پیشگیرانه تجهیزات پزشکی
 • آموزش در زمینه ایمنی بیمار
 • استفاده از پروفیلاکسی ترومبوآمبولی وریدی مناسب برای بیماران در معرض ترومبوآمبولی وریدی
 • استراتژی پیشگیری از سقوط
 • پیشگیری از زخم بستر
 • گزارش خطاهای ناخواسته
 • آنتی‌بیوتیک پروفیلاکسی در حین جراحی
 • ارزیابی خطراتی که بیماران را تهدید می‌کند

 

تحقیق و بررسی بر روي موضوع ایمنی بیمار مانند پوست کندن پیاز است، هر چه بیشتر بررسی کنید، یافته‌هاي بیشتري خواهید یافت و هرچه بیشتر می‌یابید، بیشتر شگفت زده خواهید شد و نگرانی شما بیشتر خواهد شد.    

اخبار مشابه