بیمه های تحت پوشش

مراکز درمانی موسسه محب با بیمه های مختلفی همکاری دارند. جهت مشاهده بیمه های همکار هر مرکز اینجا را مشاهده کنید

بیمارستان محب مهر

 دهکده گردشگری سلامت محب

مرکز سرطان محب

آشنایی با مراکز

جهت آشنایی بیشتر با فضا، خدمات و موقعیت مراکز درمانی موسسه محب از این قسمت استفاده کنید:

بیمارستان محب مهر

دهکده گردشگری سلامت محب

مرکز سرطان محب

دریافت نوبت ویزیت

برای دریافت نوبت از مراکز موسسه محب می توانید به طریق تلفنی یا اینترنتی اقدام نمایید.

دریافت نوبت

 

مرکز سرطان محب

همه چیز راجع به ویزیت ها

از چگونگی نوبت گیری تا برنامه زمانبندی درمانگاه ها و بیمه های تحت پوشش همه چیز را اینجا بیابید!

برنامه زمانبندی درمانگاه:

بیمارستان محب مهر

دهکده گردشگری سلامت محب

مرکز سرطان محب 

داستان بیماران محب