زمان مطالعه: 2 دقیقه

نفرکتومی جراحی ای برای برداشتن کل یا قسمتی از کلیه است.  در این مقاله هزینه جراحی نفرکتومی بیماران بیمارستان محب مهر در سال ۹۸ بررسی شده است.

پیشنهاد می کنیم قبل از خواندن هزینه جراحی نفرکتومی، مقاله هزینه عمل جراحی چگونه محاسبه می شود؟ را بخوانید تا با تفاوت هزینه کل و پرداختی شما، عوامل موثر در کاهش پرداختی تان و اینکه چرا هزینه عمل جراحی را نمی توان از قبل پیش بینی نمود ، آشنا شوید.

عمل نفرکتومی به چه منظور انجام می شود؟

در بیشتر مواقع نفرکتومی برای درمان سرطان کلیه یا برداشتن تومور های خوش خیم کلیه به کار می رود. گاهی اوقات نفرکتومی برای برداشت کلیه تخریب شده توسط بیماری ها به کار می رود. همچنین نفرکتومی اهدا کنندگان پیوند برای برداشت کلیه و پیوند به بدن فرد نیازمند انجام می شود.

 

هزینه جراحی نفرکتومی چقدر می شود؟

تجهیزات مصرفی حین عمل، تعداد خدمات جراحی در اتاق عمل، تعداد روز های بستری در بیمارستان، آزمایشات مورد نیاز از نظر پزشک ، دارو ها ، خدمات پاراکلینیکی مثل تصویربرداری بسته به تشخیص پزشک یا جراحی شما و مشاوره یا ویزیت پزشکان  برای هر فرد متفاوت از فرد دیگر است و نمی توان به طور قطعی قبل از مراجعه به بیمارستان قیمت دقیق را تعیین نمود. اگرچه می توان به طور تقریبی محدوده مبلغ پرداختی برای مجموع اقدامات مورد نیاز یک عمل جراحی خاص را برای بیشتر افراد پیش بینی نمود.

به طور میانگین بیماران با نیاز به جراحی نفرکتومی در بیمارستان محب مهر ، نیاز به ۴-۶ روز بستری در بیمارستان داشته اند. البته نیاز بستری با توجه به صلاحدید پزشک تعیین می شود.

صورتحساب این بیماران با در نظر گرفتن مجموع خدمات ثبت شده از قبیل اتاق عمل، تجهیزات مصرفی، بستری، دارو و… به طور میانگین برای هزینه جراحی نفرکتومی به این صورت بوده است. اگرچه باید در نظر داشت ممکن است این عمل بصورت کامل ( رادیکال) یا ناکامل ( پارشیال ) انجام شود:

 

هزینه جراحی نفرکتومی پارشیال

مجموعه مبلغ کل صورتحساب بدون در نظر گرفتن بیمه پایه و مکمل برای این بیماران در محدوده ۱۲،۵۰۰،۰۰۰ تومان قرار داشته است.

اگر از بیمه پایه خود استفاده کنید ( لیست بیمه های طرف قرارداد بیمارستان محب مهر ) ۳،۰۰۰،۰۰۰ تومان سهم بیمه پایه خواهد بود. یعنی در صورت استفاده از بیمه پایه پرداختی شما در محدوده ۹،۵۰۰،۰۰۰ تومان خواهد بود.

در صورتی که علاوه بر بیمه پایه تحت پوشش بیمه مکمل نیز باشید بدون در نظر گرفتن سقف هزینه پرداختی شما ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.

 

هزینه جراحی نفرکتومی رادیکال

مجموعه مبلغ کل صورتحساب بدون در نظر گرفتن بیمه پایه و مکمل برای این بیماران در محدوده ۱۰،۵۰۰،۰۰۰ تومان قرار داشته است.

اگر از بیمه پایه خود استفاده کنید ( لیست بیمه های طرف قرارداد بیمارستان محب مهر ) ۲،۵۰۰،۰۰۰ تومان سهم بیمه پایه خواهد بود. یعنی در صورت استفاده از بیمه پایه پرداختی شما در محدوده ۸،۰۰۰،۰۰۰ تومان خواهد بود.

در صورتی که علاوه بر بیمه پایه تحت پوشش بیمه مکمل نیز باشید بدون در نظر گرفتن سقف هزینه پرداختی شما ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود.

 

برای اطلاعات بیشتر میتوانید با بیمارستان تماس بگیرید.

 

مقالات مشابه