سابقه آموزشی :

  • فلوشیپ اندویورولوژی و لاپاراسکوپی
    دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1387
  • تخصص اورولوژی
    دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1386
  • MD (پزشکی عمومی)
    دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1380

نظرات بیماران