سابقه آموزشی :

  • فلوشيب اورولوژي اطفال و لاپاراسکوپي
    دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي , تهران , ۱۳۸۱
  • تخصص اورولوژي
    دانشگاه علوم پزشکي ايران , تهران , ۱۳۷۷
  • MD ( پزشکي عمومي )
    دانشگاه علوم پزشکي ايران , تهران , ۱۳۷۱

نظرات بیماران