دریافت نوبت

محل فعالیت

بیمارستان محب مهر

سابقه آموزشی :

  • فلوشيب نفرولوژی
    دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۷۹
  • تخصص داخلی
    دانشگاه علوم پزشکی اهواز، ۱۳۷۵
  • MD (پزشکی عمومی)
    دانشگاه علوم پزشکی اهواز،۱۳۷۲

نظرات بیماران