دریافت نوبت

محل فعالیت

بیمارستان محب مهر

سابقه آموزشی :

 • فلوشيپ تعويض پيشرفته مفاصل لگن و زانو
  دانشگاه تورونتو كانادا
 • فلوشيپ جراحي لگن
  دانشگاه علوم پزشكي ايران
 • تخصص جراحي استخوان و مفاصل
  دانشگاه علوم پزشكي ايران، ۱۳۸۳
 • MD (پزشكي عمومي)
  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، ۱۳۷۹

نظرات بیماران