سابقه آموزشی :

 • فوق تخصص جراحی لاپاروسکوپی پیشرفته
  (کیسه صفرا و مجاری صفراوی، دستگاه گوارش، فتق های شکمی)
 • جراحی چاقی
  (اسلیو معده، بای پس معده، جراحی مجدد چاقی)
 • توراکوسکوپی
  (جراحی کم تهاجمی قفسه سینه)
 • بورد تخصصی جراحی عمومی
  (تیروئید، پانکراس، فوق کلیه، قفسه سینه و آنورکتال)

سابقه کاری :

 • مدرس دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • مدرس دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • عضو انجمن جراحان درون بین ایران
 • عضو فدراسیون جهانی جراحان چاقی و متابولیک

نظرات بیماران