دریافت نوبت

محل فعالیت

بیمارستان محب مهر

سابقه آموزشی :

  • فلوشیپ اوروانکولوژی
    دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1397
  • تخصص اورولوژی
    دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1392
  • MD (پزشکی عمومی)
    دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 1383

نظرات بیماران