دریافت نوبت

محل فعالیت

بیمارستان محب مهر

سابقه آموزشی :

 • دوره تکمیلی تعویض مفصل زانو و لگن
  ان دو کلینیک آلمان endo clinic تیر و مرداد ۱۳۹۵
 • دوره تکمیلی شکستگی های لگن، استابولوم و هیپ
  فرانکفورت آلمان دی و بهمن ۱۳۹۴
 • دوره تکمیلی تعویض مفصل زانو و لگن
  مونیخ آلمان تیر و مرداد ۱۳۹۲
 • دوره تکمیلی تروما لگن
  دانشگاه پاترا یونان شهریور و مهر ۱۳۹۲
 • دوره تکمیلی تعویض مفصل زانو و آرتروسکوپی
  اتریش مهر و آبان ۱۳۸۷

سابقه کاری :

 • عضو هیئت مدیره بیمارستان محب مهر
 • تولید محتوای انیمیشن تخصصی ارتوپدی برای اولین بار در ایران
 • تالیف 54 مقاله بین المللی
 • عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران بیمارستان شفا یحیاییان
 • عضو هیئت موسس و مرکز تحقیقات تروما دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • جراح زانو و لگن از ۱۳۹۰ بیمارستان حضرت رسول اکرم و بیمارستان محب مهر
 • تدریس در دانشکده توانبخشی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳
 • مدرس آناتومی عملی دوره پزشکی عمومی ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۹
 • هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران و تهران از ۱۳۸۶

نظرات بیماران