دریافت نوبت

محل فعالیت

بیمارستان محب مهر

سابقه آموزشی :

 • دوره فلوشیپ جراحی دست
  کشور سوئیس، 1390
 • فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی و دوره تکمیلی جراحی شانه
  دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1388
 • تخصص جراحی ارتوپدی
  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 1382
 • MD (پزشکی عمومی)
  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 1375

نظرات بیماران