دریافت نوبت

محل فعالیت

بیمارستان محب مهر

سابقه آموزشی :

 • فلوشیپ ارتوپدی کودکان
  دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • تخصص ارتوپدی
  دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • MD (پزشکی عمومی)
  دانشگاه آزاد نجف آباد

سابقه کاری :

 • جراح ارتوپد کودکان در بیمارستان خاتم الانبیا وبیمارستان محب مهر تهران ازسال ۱۳۹۱ تا کنون
 • جراح ارتوپد کودکان بیمارستان رسول اکرم وبیمارستان علی اصغر ازسال ۱۳۹۳ تا کنون
 • جراح ارتوپد کودکان بیمارستان امام خمینی وبیمارستان مرکز طبی کودکان تهران از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۴
 • مشاور ارتوپدی کودکان بیمارستان صارم

نظرات بیماران