دریافت نوبت

محل فعالیت

بیمارستان محب مهر

سابقه آموزشی :

  • فلوشیپ نفرولوژی
    دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی,۲۰۰۳
  • تخصص داخلی
    دانشگاه علوم پزشکي ايران, ۱۹۹۷
  • MD ( پزشکي عمومي )
    دانشگاه علوم پزشکي ایران, ۱۹۹۴

نظرات بیماران