دریافت نوبت

محل فعالیت

بیمارستان محب مهر

سابقه آموزشی :

  • فلوشیپ اروانکولوژی
    دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۹۱
  • تخصص اورولوژی
    دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۸۷
  • MD (پزشکی عمومی)
    دانشگاه علوم پزشکی سمنان، ۱۳۸۱

نظرات بیماران