دریافت نوبت

محل فعالیت

بیمارستان محب مهر

سابقه آموزشی :

  • فوق تخصص بیماری های کلیه (نفرولوژی)
    دانشگاه علوم پزشکی ایران, ۱۳۸۲
  • تخصص ( کودکان )
    دانشگاه علوم پزشکي زاهدان, ۱۳۷۹
  • MD ( پزشکي عمومي )
    دانشگاه علوم پزشکی تبریز, ۱۳۷۱

نظرات بیماران