دریافت نوبت

محل فعالیت

بیمارستان محب مهر

سابقه آموزشی :

 • فلوشیپ پیوند کلیه
 • تخصص ارولوژي
  دانشگاه علوم پزشکي ايران، 1365
 • MD (پزشکي عمومي)
  دانشگاه علوم پزشکي تهران، 1357

سابقه کاری :

 • عضو هیئت مدیره بیمارستان محب مهر
 • رئیس بخش ارولوژی بیمارستان شهید هاشمی نژاد
 • مدیر گروه ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۸۶-۱۳۹۷
 • مدیر گروه ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1372-1366
 • رئیس بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان، ۱۳۶۶-۱۳۷۲

نظرات بیماران