سابقه آموزشی :

  • فلوشيب اندوارولوژی و لاپاراسکوپي
    دانشگاه علوم پزشکي تهران, ۱۳۹۰
  • تخصص ارولوژي
    دانشگاه علوم پزشکي ايران, ۱۳۸۷

نظرات بیماران