دریافت نوبت

محل فعالیت

بیمارستان محب مهر

سابقه آموزشی :

 • تخصص ارتوپدی
  مرکز آموزشی پژوهشی شفایحیائیان، ۱۳۶۸
 • MD (پزشکی عمومی)
  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ۱۳۵۷

سابقه کاری :

 • مدیرگروه ارتوپدی بیمارستان محب مهر
 • ریاست موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل
 • مسئول ادای سوگندنامه فارق التحصیلان دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • معاون امور آموزش وزارت بهداشت
 • عضو شورای عالی نظارت بر درمان کشور
 • معاونت درمان و قائم مقام ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران

نظرات بیماران