دریافت نوبت

محل فعالیت

بیمارستان محب مهر

بیماری‌های مقعد و سینه، ویزیت صرفا جهت بانوان محترم انجام خواهد شد.

سابقه آموزشی :

  • تخصص جراحی عمومی
    دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس، ۱۳۸۰
  • MD (پزشکی عمومی)
    دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ۱۳۷۴

نظرات بیماران