دریافت نوبت
ویزیت انلاین

محل فعالیت

بیمارستان محب مهر

سابقه آموزشی :

 • فلوشیپ پیوند کلیه
  دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1389
 • تخصص اورولوژی
  دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1379
 • MD (پزشکی عمومی)
  دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1375

سابقه کاری :

 • شاغل در بیمارستان های محب مهر، محب کوثر و شهید هاشمی نژاد
 • فعالیت در بیمارستان تامین اجتماعی
 • فعالیت در هیئت غلمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، 1380
 • فعالیت در دانشگاه علوم پزشکی اراک

نظرات بیماران