استفاده از ماسک‌های پارچه ای / ماسک‌های فیلتردار

استفاده از ماسک‌های پارچه ای یا جراحی ؟

آخرین به‌روزسانی نظرات سازمان بهداشت جهانی درباره ماسک و انواع آن از ماسک می‌بایست به عنوان بخشی از استراتژی جامع اقداماتی در جهت جلوگیری از انتقال و نجات جان انسان‌ها استفاده شود. هر چند استفاده از ماسک به تنهائی برای محافظت مناسب در برابر کووید-19 کافی نیست. داشتن حداقل فاصله فیزیکی 1 متر هم می‌بایست […]

بیشتر