کلسیفیکاسیون های پستان

کلسیفیکاسیون های پستان، رسوبات کلسیم در بافت پستان است. آن‌ها به‌صورت لکه‌ها یا دانه‌های سفید در ماموگرافی ظاهر می‌شوند.

کلسیفیکاسیون های پستان در ماموگرافی‌ها معمول بوده و به‌خصوص بعد از 50 سالگی شایع هستند. اگرچه کلسیفیکاسیون های پستان معمولاً غیرسرطانی (خوش‌خیم) هستند، اما الگوهای خاصی از کلسیفیکاسیون ها – مانند دسته‌های به‌هم‌پیوسته با اشکال نامنظم و بسیار کوچک – ممکن است نشان‌دهندهٔ سرطان سینه یا تغییرات پیش از سرطان در بافت پستان باشند.

در یک ماموگرافی، کلسیفیکاسیون های پستان می‌توانند به صورت ماکروکلسیفیکاسیون و میکروکلسیفیکاسیون دیده شوند.

  • ماکروکلسیفیکاسیون. این‌ها به‌صورت نقاط یا خطوط سفید بزرگ دیده می‌شوند. تقریباً همیشه غیرسرطانی هستند و نیازی به آزمایش و پیگیری بیشتر ندارند.
  • میکروکلسیفیکاسیون. این‌ها به‌صورت ذرات ریز سفید بسیار کوچک، شبیه به دانه‌های شن دیده می‌شوند. معمولاً غیرسرطانی هستند، اما الگوهای خاص می‌توانند نشانهٔ اولیه سرطان باشند.

اگر کلسیفیکاسیون های پستانی در ماموگرافی اولیه مشکوک به نظر برسند، برای نگاه دقیق‌تر به کلسیفیکاسیون‌ها از شما خواسته می‌شود برای گرفتن نماهای دارای بزرگنمایی بیشتر مراجعه کنید. اگر ماموگرافی دوم همچنان برای سرطان نگران‌کننده باشد، ممکن است پزشک شما برای حصول اطمینان، نمونه‌برداری از پستان را توصیه کند. اگر کلسیفیکاسیون غیرسرطانی به نظر برسد، ممکن است پزشک توصیه کند برای انجام آزمایش سالانهٔ معمول، مراجعه کنید و یا از شما بخواهد پس از شش ماه برای پیگیری کوتاه‌مدت دوباره مراجعه کنید تا از عدم تغییر کلسیفیکاسیون‌ها مطمئن شوید.

 

دلایل

برخی اوقات کلسیفیکاسیون‌ها نشان‌دهندهٔ سرطان سینه، مانند کارسینومای در جای مجرای شیری (DCIS)  هستند. اما بیشتر کالسیفیکاسیون‌ها از شرایط غیرسرطانی (خوش‌خیم) ناشی می‌شوند.

محصولاتی مانند دئودورانت‌ها، کرم‌ها یا پودرها که حاوی مواد رادیواپک یا فلزات هستند، ممکن است در ماموگرافی مشابه کلسیفیکاسیون‌ها دیده شوند، و توضیح اینکه آیا کلسیفیکاسیون‌ها ناشی از تغییرات خوش‌خیم یا سرطانی هستند را دشوارتر می‌سازند. به همین دلیل، در طول ماموگرافی، هیچ نوعی از محصولات پوستی نباید استفاده شود.

 

چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد

اگر رادیولوژیست شما گمان می‌کند کلسیفیکاسیون های پستان با تغییرات پیش از سرطان یا سرطان پستان همراه است، ممکن است ماموگرافی دیگری با نماهای بزرگنمایی برای دید دقیق‌تر به کلسیفیکاسیون ها لازم باشد و یا ممکن است رادیولوژیست نمونه‌برداری سینه را برای آزمایش نمونهٔ بافت پستان توصیه کند.

رادیولوژیست شما ممکن است تصاویر ماموگرافی قبلی را برای مقایسه و تعیین اینکه آیا کلسیفیکاسیون ها جدید هستند یا از نظر تعداد یا الگو تغییر یافته‌اند، بخواهد.

درصورتی‌که به نظر برسد کلسیفیکاسیون پستان ناشی از یک بیماری خوش‌خیم است، ممکن است رادیولوژیست شما جهت پیگیری، برای شش ماه دیگر یک ماموگرافی با نماهای بزرگنمایی‌شده را توصیه کند. رادیولوژیست تصاویر را جهت بررسی تغییرات در شکل، اندازه و تعداد کلسیفیکاسیون ها و اینکه آیا آن‌ها بدون تغییر باقی مانده‌اند مورد بررسی قرار می‌دهد.