توده ی پستانی

توده ی پستان بافتی است که درون پستان پدیدار می‌شود. انواع مختلف توده های سینه ای می‌توانند از لحاظ شکل و حس متفاوت باشند.

ممکن است متوجه موارد زیر شوید:

 • توده‌ای مجزا با لبه‌های مشخص
 • یک قسمت سفت و محکم در پستان
 • ناحیه‌ای ضخیم و کمی برجسته‌تر در پستان که با دیگر بافت‌های اطراف سینه متفاوت است.
 • دیگر تغییرات پستانی مانند قرمزی، فرورفتگی یا گودشدگی پوست
 • یکی از پستان‌ها به طور قابل توجهی بزرگ‌تر از دیگری است.
 • تغییرات نوک پستان، مانند حالتی که به سمت داخل کشیده شده باشد یا خودبه‌خود از نوک پستان مایعاتی ترشح شود.
 • درد یا حساسیت مزمن پستان که ممکن است در دورهٔ قاعدگی افزایش یابد.

برخی اوقات، توده ی پستانی نشانهٔ سرطان سینه است. به همین دلیل باید به دنبال ارزیابی سریع پزشکی باشید. با این حال خوشبختانه، بیشتر توده های پستان ناشی از شرایط غیرسرطانی (خوش‌خیم) هستند.

 

زمان مراجعه به پزشک

برای بررسی توده‌ ی پستان با پزشک ملاقات کنید، به خصوص اگر:

 • توده سفت یا ثابت است.
 • توده بیش از چهار تا شش هفته وجود دارد.
 • متوجه تغییرات پوستی مانند قرمزی، پوسته‌پوسته شدن، گود شدن یا چروک شدن بر روی پستان شدید.
 • ترشحاتِ احتمالاً خونی از نوک سینه دارید.
 • نوک پستان شما به سمت داخل فرو رفته است و در حالت معمول خود نیست.
 • می‌توانید توده‌های بزرگ‌شده را در زیر بغل خود احساس کنید.