بالا رفتن آنزیم‌های کبد

بالا رفتن آنزیم‌های کبد ممکن است نشان‌دهندهٔ التهاب یا آسیب سلول‌های کبدی باشند. سلول‌های کبدی ملتهب یا آسیب‌دیده، مواد شیمیایی خاص مانند آنزیم‌های کبدی را بیشتر از مقادیر طبیعی به داخل جریان خون آزاد می‌کنند که  این باعث افزایش آنزیم‌های کبد در آزمایش خون می‌شود.

رایج‌ترین آنزیم‌های کبدی که مورد آزمایش قرار می‌گیرند عبارت‌اند از:

  • آلانین ترانس آمیناز (ALT)
  • آسپارتات ترانس آمیناز (AST)
  • فسفاتاز قلیایی (ALP)
  • گاما گلوتامیل ترانس پپتیداز (GGT)

آنزیم های بالای کبد ممکن است در آزمایش خون معمولی مشخص شوند. در بیشتر موارد، میزان آنزیم های کبدی تقریبا اندک است و موقتاً بالا می‌رود. بیشتر اوقات، آنزیم‌ های بالای کبد، نشان‌دهندهٔ مشکلات جدی و مزمن کبدی نیستند.

 

دلایل

بسیاری از بیماری‌ها و وضعیت‌ها در افزایش آنزیم های کبدی نقش دارند. پزشک شما با بررسی داروها، علائم و نشانه‌ها و در برخی موارد، با آزمایش‌ها و فرایندهای دیگر، علت خاص آنزیم های بالای کبد را تعیین می‌کند.

 

زمان مراجعه به پزشک

در صورت بالا بودن آنزیم های کبدی در آزمایش خون، از پزشک خود در مورد نتیجهٔ آزمایش سؤال کنید. پزشک شما برای مشخص کردن دلیل بالا رفتن آنزیم های کبد ممکن است انجام آزمایش‌ها و فرایندهای دیگری را به شما توصیه کند.