آنژیوگرافی یک روش تشخیصی است که در آن بر حسب وزن بدن ، مقداری ماده حاجب (اغلباز ترکیبات یددار ) به داخل سیستم عروق تزریق می گردد . این تزریق از طریق یک کاتتری که از شریان وارد می شود صورت میگیرد و بدین وسیله حدود گرفتگی عروق قلب مشخص میگردد . ماده حاجب تا کمتراز 24 ساعت بصورت طبیعی از بدن خارج می گردد .

قبل از آنژیوگرافی

1) بررسی آزمونهای خونی CBC ، تست های انعقادی و  FBS

2) بیماران خانم ، از باردار نبودن خود اطمینان حاصل کنند .

3) بررسی وضعیت حساسیت به داروها و مواد غذایی حاوی ید . ( در صورت استفاده از آنتی هیستامین وی پردنیزولون و داشتن آلرژی حتما پزشک خود را مطلع کنید )

4)6 ساعت قبل از آنژیو ناشتا باشید و شب قبل غذای سبک میل نموده و تا صبح ناشتا بمانید .

5) در بیمارانی که تحت عمل آنژیوگرافی قرار می گیرند شب قبل از عمل حتما از پایین ناف تا وسط ران در هر دو پا و در صورتیکه از طریق دست انجام می شود هر دو دست کامل تراشیده شده و استحمام نمایند .

6) روز آنژیوگرافی با نظر پزشک معالج داروهای انسولین ، هپارین ، گلی بن کلامید ، متفورمین قطع گردد. وارفارین نیز با توجه به آزمایش P.T و طبق دستور پزشک از چند روز قبل قطع خواهد شد .

 

در طول آنژیوگرافی

1-  در حین آنژیوگرافی پزشک از شما می خواهد نفس عمیق بکشید و آنرا حبس نمایید این در جهت بررسی بهتر عروق شما می باشد .

2- در طول انجام آنژیوگرافی ممکن است احساس داغی یا گرما در بدن نمایید که ناشی از تزریق ماده حاجب است .

ضمنا ممکن است دچار تهوع شوید که مشاهده این موضوع طبیعی است .

 

پس از آنژیوگرافی

1- به مدت 6 ساعت بعد زا انجام آنژیوگرافی همچنان بر روی تخت باقی بمانید . در صورتی که آنژیوگرافی شما از پا انجام شده باشد 6 ساعت کیسه شن روی محل نگه داشته شود .

در صورتی که آنژیو گرافی شما از دست انجام شده باشد دست بالاتر ز سطح بدن باشد و دست خود را تکان ندهید و به آن فشار نیاورید .

2- پس از آنژیوگرافی تا 2 ساعت ناشتا خواهید ماند و پس از آن از مایعات ، سوپ و بتدریج از غذا استفاده نمایید.

3- در صورت بروز هر گونه خونریزی در محل آنژیو گرافی مراتب را به پرستار یا پزشک خود اطلاع دهید .

پزشکانی که این مداخله را انجام می دهند

همه

بر اساس بیمارستان

بر اساس تخصص